05
01 2019
740

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare în companiile IT

La seminar vei învăța:
  • particularităţile contabilităţii entităţilor din sectorul tehnologiilor informaţionale;
  • consecutivitatea paşilor care trebuie respectate la întocmirea situaţiilor financiare anuale, încălcarea căreia poate condiţiona diverse erori;
  • modul de întocmire a Notei explicative;
  • modul de declarare a tranzacțiilor în numerar efectuate în folosul şi de către persoanele fizice în perioada anului fiscal 2018 potrivit Legii nr. 288 din 15.12.2017.
PROGRAM 1. Sistemul de impozitare a entităților din sectorul tehnologiilor informaționale. 2. Întocmirea rapoartelor lunare, trimestriale, anuale. 3. Calculul costului de producere a soft-urilor, programelor și serviciilor web. 4. Etapele întocmirii situațiilor financiare anuale. 5. Reformarea Bilanțului. 6. Corectarea erorilor comise la întocmirea situațiilor financiare. 7. Declararea tranzacțiilor în numerar efectuate în folosul și de către persoanele fizice. 8. Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15 decembrie 2017 pusă în aplicare din 1 ianuarie 2019 și modificări și completări la SNC ”Prezentarea situațiilor financiare”. Acest curs se adresează celor care au cunoștințe în contabilitate și/sau finanțe, cum ar fi: contabili, studenți de la economie, liberi profesioniști, etc. REZULTATE La sfârșitul seminarului veți fi capabil să:
  • contabilizezi corect costurile de producere a soft-urilor, programelor și serviciilor web;
  • cunoști legătura dintre indicatorii situațiilor financiare;
  • întocmești notă explicativă;
  • declari corect tranzacțiilor în numerar efectuate în folosul și de către persoanele fizice.
FORMATOR Rodica Cușmăunsă - Trainer PROACTIVE; dr. conf. univ. ASEM; contabil – șef. Data: 16 Ianuarie 2019; Ora: 9.00 - 16.00; Investiție: 1590 Lei *Clienții Proactive beneficiază de reducere 7% Contacte : 078693000, Cătălina; contabil@pro-active.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.