08
02 2019
521

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare în companiile IT

La acest seminar vei învăța: - particularităţile contabilităţii entităţilor din sectorul tehnologiilor informaţionale; - consecutivitatea paşilor care trebuiesc respectați la întocmirea situaţiilor financiare anuale, încălcarea căreia poate condiţiona diverse erori; - modul de întocmire a Notei explicative; - modul de declarare al tranzacțiilor în numerar, efectuate în folosul şi de către persoanele fizice, în perioada anului fiscal 2018 potrivit Legii nr. 288 din 15.12.2017. Înregistrare PROGRAM: 1. Sistemul de impozitare al entităților din sectorul tehnologiilor informaționale 2. Întocmirea rapoartelor lunare, trimestriale, anuale 3. Calculul costului de producere a soft-urilor, programelor și serviciilor web 4. Etapele întocmirii situațiilor financiare anuale 5. Reformarea Bilanțului 6. Corectarea erorilor comise la întocmirea situațiilor financiare 7. Declararea tranzacțiilor în numerar, efectuate în folosul și de către persoanele fizice 8. Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15 decembrie 2017 pusă în aplicare din 1 ianuarie 2019 și modificări și completări la SNC ”Prezentarea situațiilor financiare” Acest curs se adresează celor care au cunoștințe în contabilitate și/sau finanțe: contabili, studenți de la economie, liberi profesioniști, etc. REZULTATE La sfârșitul seminarului vei fi capabil să:
  • contabilizezi corect costurile de producere ale soft-urilor, programelor și serviciilor web;
  • cunoști legătura dintre indicatorii situațiilor financiare;
  • întocmești nota explicativă;
  • declari corect tranzacțiile în numerar, efectuate în folosul și de către persoanele fizice.
FORMATOR Rodica Cușmăunsă - conferențiar. univ. ASEM; Contabil șef „Vulpe E SRL”; contabil șef ”Competent - Grup SRL”, Trainer PROACTIVE Consulting. Înregistrare Investiție: 1590 lei până la 15 februarie; 1790 lei după 15 februarie; *Clienții Proactive beneficiază de reducere 7% Data: 22 Februarie 2019; Ora: 9.00 - 16.00; Locație: PROACTIVE, str. M. Varlaam 65, of. 330, etaj 3 Tel. 078693000 Email: contabil@pro-active.md Web: www.pro-active.md Coordonator eveniment: Cătălina Barac

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.