12
12 2019
1032

Întocmirea situaţiilor financiare şi а Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pe anul 2019

Centrul de instruire şi consultanţă în management financiar şi contablilitate al firmei “PASILIUB-CONT” SRL invită contabilii, directorii financiari, analiștii economici la seminarele cu genericul „Recomandări practice privind întocmirea situaţiilor financiare şi а Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pe anul 2019. Implementarea modificărilor operate în SNC și aplicarea legislației fiscale în anul 2020”, care vor fi desfășirate în perioadele:
  • 16-17 ianuarie 2020
  • 28-29 ianuarie 2020
  • 11-12 februarie 2020
  • 27-28 februarie 2020
  • 05-06 martie 2020
  • 12-13 martie 2020 – pentru grupele în limba română, iar în perioadele
  • 30-31 ianuarie 2020
  • 18-19 februarie 2020
  • 03-04martie 2020 – pentru grupele în limba rusă.

Programul seminarului:
1. Închiderea perioadei de gestiune pe anul 2019 (inventarierea, deprecierea activelor, constituirea provizioanelor, aplicarea pragului de semnificație, corectarea erorilor, alte aspecte contabile și fiscale).
2. Studiu de caz privind întocmirea situaţiilor financiare și a Notei explicative la acestea pe anul 2019.
3. Conținutul de bază și modul de implementare a prevederilor modificate ale SNC și Planul general de conturi contabile (identificarea și contabilizarea divergențelor dintre prevederile existente și cele modificate).
4. Elaborarea politicilor contabile şi a planului de conturi de lucru pe anul 2020 conform prevederilor modificate ale SNC și Planului general de conturi contabile.
5. Întocmirea tabelului de transpunere a conturilor și subconturilor aplicate în anul 2019 în conturile și subconturile prevăzute în planul de conturi de lucru pe anul 2020.
6. Calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale pe anul 2019.
7. Modul de întocmire și de prezentare a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pe anul 2019 (VEN 12).
8. Particularitățile aplicării legislației fiscale în anul 2020 privind TVA; impozitul pe venit, reținerea impozitului pe venit la sursa de plată; impozitul pe bunurile imobiliare, alte impozite şi taxe.

Lectori:
• Alexandru NEDERIŢA, doctor habilitat în economie, auditor, membru al grupului de lucru pentru elaborarea Legii contabilităţii şi raportării financiare, SNC, Planului general de conturi contabile şi a altor acte normative.
• colaboratori ai Serviciului Fiscal de Stat
• alți experți în domeniul contabilității și fiscalității.

Costul seminarului per participant: 1850 lei (include costul materialelor seminarului, varianta electronică a modelului de Politici contabile pe anul 2020 elaborat în baza prevederilor modificate ale SNC, modelul Notei explicative la situațiile financiare și a Raportului Conducerii, precum şi Certificatul de participare la seminar).

Ofertă!!! Pentru participarea a 2 persoane din entitate se oferă o reducere de 5%, de la 3 persoane – 10%.

Înregistrarea participanților: orele 9:00-9:30.
Timpul desfășurării seminarului: I zi – 0930-16.00; II zi – 900-15.30.
Locul desfășurării seminarului: or. Chișinău, str. Bănulescu Bodoni, 60, ASEM, blocul B, aud. 822.
Persoana de contact: Elena TABAN, tel. 079403192, 069621096, email: info@econtabilitate.md, etaban@mail.ru.

Denumirea entităţii “PASILIUB-CONT” SRL, Cod fiscal: 1007606004439
Date bancare: IBAN: MD68AG000000002251942046, BC ,,MOLDOVA AGROINDBANC’’, Sucursala 15 Chişinău, AGRNMD2X443. Achitarea prin virament (se eliberează factura fiscală, fără TVA).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.