01
11 2019
577

Inventarierea elementelor de activ şi datoriilor entității în anul 2019: aspecte juridice şi consecinţele fiscale

Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova vă invită la seminarul ”Inventarierea elementelor de activ şi datoriilor entității în anul 2019: aspecte juridice şi consecinţele fiscale”. Program: 1. Cadrul normativ ce reglementează realizarea inventarierii elementelor de activ şi datorii în cadrul entităţii, constatarea şi înregistrarea rezultatelor inventarierii în conformitate cu recentele modificări şi completări. 2. Formele, temeiurile şi etapele efectuării inventarierii. Modalităţile de organizare a lucrărilor de inventariere. 3. Procedura de documentare a efectuării inventarierii ca element al politicilor contabile ale entităţii. Termenii de stocare a documentelor de inventariere. 4. Diferenţele depistate în rezultatul inventarierii, modalitatea de înregistrare şi evaluare în evidenţa contabilă, consecinţele fiscale. 5. Condiţii obligatorii pentru recunoaşterea resortului şi perisabilităţii naturale, precum şi regulile de calculare ale acestora. 6. Greşeli tipice în desfăşurarea inventarierii, сonstatarea şi perfectarea rezultatelor inventarierii imobilizărilor necorporale şi corporale, stocurilor, numerarului, documentelor de numerar, creanţelor şi datoriilor în evidenţa contabilă şi proceduri de corectare a acestora. 7. Reglementarea juridică a răspunderii materiale a persoanelor vinovate şi organizarea acesteia. Сontractul privind răspunderea materială deplină. 8. Procedura de calculare, contabilizare şi impozitare a despăgubirilor pentru daunele materiale aduse entităţii de către alte persoane. 9. Particularităţile efectuării inventarierii bunurilor la cererea organelor abilitate, în cazul reorganizării sau încetării activităţii entităţii, atunci când se schimbă gestionarul, în caz de furturi, delapidări, precum şi deteriorări ale bunurilor. 10. Consecinţele juridice ale tăinuirii plusurilor şi lipsurilor elementelor de active şi datorii ale entităţii în rezultatul inventarierii, precum şi variantele admisibile de eliberare de posibila răspundere. Durata cursului: 10 ore academice Locul desfășurării: ACAP RM, str. Mitropolit Varlaam, 65, of.445 Data desfăşurării: 14.11.2019 - 14.11.2019 Ora prevăzută: 9-17 Formator: Georgeta Covaliov-Rusu, CAP, ACCA DipIFR, lector ACAP, Olga Donciu, CAP, magistru în drept, lector ACAP Limba: rom Tipul instruirii: 1 zile seminar Costul participării: 1000 MDL Notă: Pentru membrii АСАР - reduceri 10% Înregistrarea

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.