13
05 2016
1258

Î.S. „Fiscservinform” instruirile în domeniul serviciilor fiscale electronice devin mai practice

Activitatea eficientă din cadrul fiecărei întreprinderi, este în strictă concordanță cu modalitatea instruirii salariaților. Pornind de la acest fapt Î.S. „Fiscservinform” - instituție ce prestează servicii fiscale electronice, cu care interacționează practic toți contribuabilii, a tins mereu spre o deservire și o instruire corespunzătoare pentru clienții săi. Respectiv, chiar din momentul fondării întreprinderii, a fost practicată organizarea cursurilor de instruire atît pentru funcționarii fiscali, cît și pentru contribuabili. În contextul ultimelor cerințe parvenite din partea agenților economici Î.S „Fiscservinform” a diversificat modalitatea instruirii în domeniul serviciilor fiscale electronice, și anume: Curs rapid, cu durata de 1 zi – Destinat agenților economici cu experienţă în utilizarea serviciilor fiscale electronice, care îşi doresc să manevreze mai ușor cu instumentele ce le oferă noile tehnologii electronice. Programul training-ului include:
  • Descrierea gamei de servicii fiscale electronice
  • Cum se efectuează conectarea la serviciile fiscale electronice
  • Utilizarea SIA „Declarație electronică”
  • Utilizarea SIA „Contul curent al contribuabilului”
  • Utilizarea SIA „Comanda on-line a formularelor tipizate”
  • Utilizarea SIA „e-Factura”
  • Descrierea succintă a altor servicii fiscale electronice
Prețul cursului este de 445 lei (abonații revistei Monitorul fiscal FISC.md primesc o reducere de 20% și achită doar 356 lei) Curs extins, cu durata de 2 zile - Destinat contribuabililor începători în utilizarea serviciilor fiscale electronice, sau pentru cei ce doresc o abordare mai desfășurată a taining-ului. Optînd pentru acest curs utilizatorii vor beneficia de o abordare detaliată a programului sus menționat, precum și de descrierea altor servicii electronice prestate de Î.S. „Fiscservinform” precum: SIA „Registrul general electronic al facturilor fiscale” etc. Prețul cursului este de 640 lei (abonații revistei Monitorul fiscal FISC.md primesc o reducere de 20% și achită doar 512 lei) La finisarea instruirii fiecărui participant i se înmînează Certificatul de participare la training precum și un ghid de utilizare a tuturor serviciilor. 30% teorie, 70% practică – este raportul prevăzut de practica didactică internațională pentru asimilarea cît mai bună a cursului.

Dacă ați ajuns să citiți acest articol pînă aici, sigur mai aveți întrebări fără răspuns. Vom fi bucuroși să Vă răspundem la numerele de telefon 0-22 822 032, 068 974777, 068 669942, sau să ne scrieți la adresa electronică instruire@fsi.fisc.md.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.