06
09 2021
67

Legislația muncii și contribuțiile de asigurări sociale în Republica Moldova

Modulul I: Aplicarea legislației muncii în Republica Moldova. Dificultăți, neclarități și soluții
1. Particularitățile aplicării unor norme ale Codului muncii (şomajul tehnic; staționarea; concediul anual; concediul neplătit; munca pe fracțiune de normă etc.);

2. Modul, condițiile și specificul muncii la domiciliu și a muncii la distanță;
3. Schimbarea locului de muncă al salariatului fără acordul lui și fără operarea modificărilor respective în contractul individual de muncă;
4. Transferul temporar al salariatului la alt loc de muncă;
5. Utilizarea mijlocului de transport propriu al angajatului la locul de muncă;
6. Procedura de transferare a zilelor de repaus (de lucru) în alte zile, în scopul utilizării optime de către salariați a zilelor de repaus și a celor de sărbătoare nelucrătoare;
7. Procedura de achitare a indemnizației de eliberare din serviciu a salariatului aflat în concediul social în cazul lichidării entității;
8. Aprobarea și modificarea statelor de personal ale entității;
9. Răspunderea materială a administratorului și contabilului șef;
10. Întrebări și răspunsuri
Formator: Tudor Capșa, director al Centrului de Cercetări ale Relaţiilor de Muncă, doctor în dreptul muncii, conferențiar universitar

Când: 10 septembrie 2021, ora 09:00-13:00
Modulul II: Aspectele declarării indemnizațiilor și contribuțiilor de asigurări solciale
1. Aspectele declarării contribuţiilor de asigurări sociale. Utilizarea corectă a categoriilor persoanelor asigurate;
2. Detalii privind stabilirea diferitor tipuri de indemnizaţii, în special a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă;
3. Aspectele declarării raporturilor de muncă pe fiecare angajat. Modul de completare a Informaţiei IRM 19;
Formator: Clara Sorocean, șef Direcție Generală, Casa Națională de Asigurări Sociale
Când: 10 septembrie 2021, ora 13:30-15:00

Detalii:
Locația: Str. Mitropolit Varlaam, 65, et. 4, of. 419
Program: 09:00-15:00
Investiție:
1550 MDL până la data de 3 septembrie
1900 MDL de la 4 septembrie
Pentru înregistrare completați formularul sau ne contactați la nr. de telefon: 069835556

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.