08
12 2020
470

Lucrări contabile de închidere a anului: VEN 12 și situațiile financiare (seminar)

În cadrul acestui seminar, vom răspunde la principale provocări cu care se confruntă contabilii odată cu demararea lucrărilor de a închidere anului.

 

Subiectele propuse în cadrul seminarului vor fi abordate din prisma a trei arii de interes:

 • Amortizarea mijloacelor fixe în scopuri fiscale;
 • Modul de ajustare al veniturilor și cheltuielilor în scopuri fiscale; completarea Declarației cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12);
 • Algoritmul de întocmire al Situațiilor financiare.

 

Program:

1. Amortizarea mijloacelor fixe în scopuri fiscale
 • Acte normative care reglementează calculul amortizării fiscale a mijloacelor fixe;
 • Reguli de trecere de la metoda veche la cea nouă de calcul a amortizării (model);
 • Deducerea, în scopuri fiscale, a cheltuielilor privind reparația mijloacelor fixe proprii;
 • Deducerea, în scopuri fiscale, a cheltuielilor pentru reparația mijloacelor fixe utilizate în baza contractelor de leasing operațional, locațiune, concesiune, arendă, comodat, etc;
 • Determinarea rezultatului fiscal ca urmare a ieșirii mijloacelor fixe;
 • Completarea Registrului privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe şi imobilizărilor necorporale în scopuri fiscale.

 

2. Modul de ajustare al veniturilor și cheltuielilor în scopuri fiscale, completarea Declarației cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12);
  • Aspecte practice privind ajustarea fiscală a veniturilor (impozabile și neimpozabile);
  • Specificul ajustării fiscale a cheltuielilor (deductibile și nedeductibile);
  • Facilități fiscale aferente impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător;
  • Modul de completare al Declarației cu privire la impozitul pe venit (VEN12): interpretări eronate și recomandări.

   

  3. Algoritmul de întocmire a Situațiilor financiare
   • Lucrările premergătoare întocmirii situațiilor financiare. Erorile tipice și modul de corectare ale acestora;
   • Modul de completarea al Situațiilor financiare: erori frecvente și recomandări (studiu de caz);
   • Reformarea Bilanțului.

    

   În cadrul seminarului vor fi prezentate numeroase exemple practice, iar aspectele problematice vor fi explicate în baza studiilor de caz.

    

   Traineri:

   Rodica Danii - director financiar, manager resurse umane, contabil la companii cu rulaje mari, trainer PROACTIVE din anul 2016 și consultant în contabilitate, peste 1000 de persoane instruite și mii de ore predate.

   Rodica Cușmăunsă - conferențiar univ. ASEM; contabil șef la mai multe companii, trainer PROACTIVE din anul 2016 și consultant în contabilitate, peste 1000 de persoane instruite și mii de ore predate.

    

   Cine poate participa? Contabili începători și profesioniști, directori financiari, administratori de companie.

    

   Data evenimentului: 17-18 decembrie, ora 09:00 - 14:00

   Locație: online

    

   Investiția: 

   • 1490 lei, până la data de 9 decembrie
   • 1690 lei, din 10 decembrie

   Înregistrează-te aici

    

   0 comentarii

   Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.