10
12 2019
1908

Modificările operate în SNC și formarea politicilor contabile pe anul 2020

Centrul de instruire şi consultanţă în management financiar şi contabilitate al firmei „PASILIUB-CONT” SRL invită contabilii, economiştii, managerii entităților din toate domeniile de activitate la seminarul cu genericul «Recomandări practice privind aplicarea modificărilor operate în SNC și formarea politicilor contabile pe anul 2020». Data: 19 decembrie 2019 Lectori: Lidia FOALEA, șef al Direcției reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ, Ministerul Finanțelor Alexandru NEDERIȚA, doctor habilitat în economie, auditor, membru al Consiliului de contabilitate și raportare financiară pe lângă Ministerul Finanțelor. Programul seminarului: 1. Modificările de bază operate în SNC și în Planul general de conturi contabile. 2. Recomandări practice privind aplicarea modificărilor operate în: • SNC „Imobilizări necorporale și corporale” (fondul comercial pozitiv și negativ, modelul reevaluării, costurile ulterioare, imobilizările primite cu titlu gratuit, transferarea imobilizărilor corporale în componența mărfurilor, investițiile imobiliare etc.); • SNC „Stocuri” (stocurile primite cu titlu gratuit, decontarea valorii anvelopelor și acumulatoarelor procurate separat de mijloacele de transport, metoda LIFO, uzura OMSVD, ajustările privind deprecierea stocurilor etc.); • SNC „Capital propriu și datorii” (primele de capital, patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate, rezervele din reevaluare, subvențiile entităților cu proprietate publică, datoriile aferente intereselor de participare, subvențiile aferente activelor recunoscute/primite după transmiterea lor în exploatare, componența nouă a provizioanelor etc.); • SNC „Venituri” și SNC „Cheltuieli” (diferențele favorabile și nefavorabile dintre cursul oficial al BNM și cursul de cumpărare/vânzare a valutei străine, veniturile și cheltuielile din decontarea fondului comercial, veniturile și cheltuielile aferente intereselor de participare etc.); • alte SNC. 3. Noile formate de situații financiare și interconexiunea acestora cu conturile contabile (bilanțul complet și prescurtat; situația de profit și pierdere completă și prescurtată; situația modificărilor capitalului propriu; situația fluxurilor de numerar, nota explicativă și raportul conducerii). 4. Formarea politicilor contabile pe anul 2020 conform SNC modificate. 5. Modul de implementare a modificărilor operate în SNC și Planul general de conturi: Costul seminarului pentru un participant – 1080 lei, include: setul de materiale practice modelul politicilor contabile pe a. 2020 elaborat în baza prevederilor modificate ale SNC și modelul Notei explicative la situațiile financiare și a Raportului Conducerii, Certificatul de participare. Ofertă!!! Pentru 2 persoane din entitate se oferă reducere 5%, de la 3 persoane – 10%. Începutul seminarului: ora 9.30. Înregistrarea participanţilor: ora 9:00-9:30. Locul desfăşurării seminarului: or. Chişinău, str. Bănulescu Bodoni, 60, ASEM, blocul B, aud. 822. Telefon de contact – Elena TABAN - 079403192, 069621096, email: info@econtabilitate.md Date bancare: Denumirea entităţii “PASILIUB-CONT” SRL, Cod fiscal: 1007606004439; IBAN: MD68AG000000002251942046, BC ,,MOLDOVA AGROINDBANC’’, Sucursala 15 Chişinău, AGRNMD2X443. Achitarea prin virament (se eliberează factura fiscală, fără TVA).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.