22
05 2019
465

Modulul Apă-Canal – soluție industrială pe baza Сontabilizare 4.0

Modulul «Apă-Canal» este o soluție complexă specializată, dezvoltată pe baza platformei 1C: Întreprindere 8 și configurarea Contabilizare 4.0 pentru evidența relațiilor cu abonații serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, integrată cu evidența contabilă și managerială a întreprinderii. Produsul este destinat întreprinderilor care furnizează aceste servicii pentru un număr mare de abonați, persoane fizice și / sau juridice. Produsul include o evidență complet funcțională a standardelor contabile din Moldova, precum și funcții speciale pentru gestionarea eficientă a relațiilor cu abonații serviciilor de alimentare cu apă și canalizare. Posibilitățile funcționale ale modulului – Înregistrarea mai multor adrese de consum a serviciilor pentru un abonat, adresa de consum a serviciilor și adresa de reședință (înregistrare) pot fi diferite Puteți înregistra mai multe puncte de conectare la o singură adresă de consum. În rapoarte puteți vedea datele privind decontările cu abonatul atât în ansamblu pentru abonat, cât și în ceea ce privește punctele și adresele de conectare separat. – Sistemul permite calcularea mai multor tipuri de plăți într-o lună. Există posibilitatea de a înregistra recalcularea și corectarea calculelor, indicând motivul acestora. Pe baza calculelor se generează automat facturi generale (pentru populație) și / sau separate (pentru persoane juridice), înregistrări în conturi, registre de vânzări, TVA etc. – Este posibilă stabilirea beneficiilor care sunt luate în considerare la efectuarea calculelor, precum și calcularea penalităților în caz de întârziere a plăților și multe alte posibilități. Beneficiile oferite de produs 1) Operativitatea introducerii și prelucrării datelor – interfață specială cu un set simplificat de butoane pe ecran, necesare pentru muncă. Interfețele sunt disponibile în limbile rusă și română – completarea automată a documentelor pe baza informațiilor introduse anterior – utilizarea unor mecanisme moderne de prelevare, completare, sortare și prelucrare a formularelor și listelor de documente – un sistem cuprinzător de monitorizare a corectitudinii introducerii informațiilor în documentele primare cu emiterea mesajelor informative de eroare – posibilitatea prelucrării automate a grupurilor de obiecte (directoare, documente etc.) și schimb de date cu aplicații externe (Excel, DBF, etc.) prin formate de date universale – tipărirea oricărui document sau a unui raport din program – abilitatea de a face schimb de date cu anumite puncte de colectare (bănci, oficii poștale) – posibilitatea schimbului de date cu dispozitive externe (scanner, case de marcat etc.). 2) Calitatea și eficiența obținerii informațiilor – toate operațiunile sunt efectuate într-o singură bază de date, care conține toate informațiile despre activitățile economice ale organizației. Datele din registrele operaționale și contabile sunt înregistrate la introducerea documentelor primare. Aceasta asigură eficiența obținerii unor date corecte și complete privind activitățile organizației – un număr mare de rapoarte și diferite tipuri de formulare tipărite: reglementate și arbitrare, care vă permit să vizualizați informații complete, detaliate și necesare despre activitățile companiei atât pentru beneficiarii din cadrul companiei (manageri, economiști, specialiști etc.), cât și pentru beneficiarii externi (asociații specializate, creditori, organe de conducere și de control etc.) – există forme de reglementare a rapoartelor (statistice, financiare, locale, speciale etc.). Costul achiziției – 6900 lei. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați la e-mail la: cont@cont.md - întrebări generale, prof@cont.md - departamentul de software, sau la numerele de telefon (373 22) 22-54-88 sau (373 22) 22-39-85. Web. Urmăriți-ne pe Facebook.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.