13
09 2016
550

ODIMM invită IMM-urile la concurs: „IMM – Model de Responsabilitate Socială în 2016”

IMM-urilor care pe parcursul anului 2015 s-au implicat în mod voluntar în activităţi de responsabilitate social-corporativă și au dat dovadă de atitudine responsabilă faţă de angajaţi, clienţi, mediul înconjurător și faţă de comunitatea în care își dezvoltă afacerea, pot participa la cea de-a 7-a ediţie a Concursului Naţional „IMM – Model de Responsabilitate Socială în 2016”.
Concursul este organizat de Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM). Participanţii la concurs trebuie să întrunească următoarele cerinţe:

  1. să se încadreze în categoria IMM
  2. să desfășoare activitate economică mai mult de 1 an
  3. să fie rezident al Republicii Moldova
  4. să fi realizat cel puţin una din activităţile de Responsabilitate Socială Corporativă
  5. să depună formularul completat

Concursul va fi evaluat de o comisie de experţi, în baza formularelor de aplicare, iar întreprinderile selectate vor fi premiate în cadrul uneia dintre nominalizări:

  • Grija faţă de angajaţi;
  • Grija față de clienți;
  • Protecţia mediului înconjurător;
  • Integrarea socială și sprijinul acordat comunităţii;
  • Premiul Mare, pentru realizarea acţiunilor importante în mai multe dintre domeniile menţionate.

Premierea finală a câștigătorilor va avea loc în cadrul Conferinţei Internaţionale a Întreprinderilor Mici și Mijlocii din 2016. Premiile vor fi acordate de partenerii oficiali ai concursului.
Ghidul aplicantului, Formularul de aplicare și declarația privind lipsa restanțelor pot fi accesate la adresele www.odimm.md, www.businessportal.md, www.civic.md și pe pagina de facebook a ODIMM.
Companiile eligibile ce doresc să participe la concurs sunt rugate să completeze formularul de aplicare și să-l expedieze până pe data de 20 octombrie 2016, cu menţiunea „Concurs RSC”, la sediul ODIMM (str. Serghei Lazo 48, oficiu 311, Chișinău, R. Moldova), la numărul de fax (022) 29-57-97 sau la adresa de e-mail office@odimm.md.

via | bani.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.