25
11 2019
454

Operațiuni de Export. Curs practic

Intenționezi să cauți o nouă piață de desfacere sau deja ai găsit-o? Ai nevoie de o ghidare privind operațiunile de export? Vino la trainingul „Operațiuni de Export”! Ce vei afla?
  • cum să lansezi produsul pe o nouă piață de desfacere
  • care sunt etapele și corectitudinea întocmirii documentației pentru desfășurarea operațiunii de export
  • cum să inițiezi procesul de restituire a TVA
  • care sunt impedimentele fiscale și organizator-vamale
  • cum să faci ca produsul tău să fie solicitat și să corespundă tuturor criteriilor de standardizare
Înregistrare Program: Prima zi - Aspecte de bază privind inițierea procedurii de export 1. Căutarea piețelor de desfacere utilizând instrumentele electronice 2. Tarifele procedurii de export 3. Cerințele aferente produsului și calitatea mărfii destinate exportului 4. Condițiile privind certificarea produsului și corespunderea cu Standardele Internaționale de Calitate ISO 5. Perfectarea actelor aferente procedurii de export 6. Condițiile INCONTERMS. A doua zi - Proceduri vamale în comerțul extern 1. Tipuri de export 2. Participanții la operațiunile de vămuire (declarant și broker vamal) 3. Pregătirea dosarului pentru Serviciul Vamal (acte necesare, semnătura digitală și înregistrarea în ASICUDA) 4. Documentele referitoare la marfă (documente obligatorii și opționale anexate la Declarația Vamală) 5. Tariful vamal integrat al R. Moldova (Clasificarea mărfurilor) 6. Procedurile de perfectare și obținere a Certificatului de circulație a mărfurilor EUR1 7. Procedura de depunere a declarației vamale (Declarația vamală de la A la Z) 8. Proceduri simplificate de vămuire (PVD și AEO) A treia zi - Operațiuni finale ale procedurii de export și restituire TVA + Caz Practic 1. Caracteristica fiecărui participant la operațiunea de Export (Obligațiile și identificarea corectă) 2. Elaborarea și întocmirea contractului de vânzare–cumpărare 3. Perfectarea actelor referitoare la produsele destinate exportului 4. Identificarea și contractarea companiilor de transport 5. Inițierea și formarea dosarului aferent procedurii de export (Caz practic) 6. Procedura de restituire a TVA 7. Sesiune de întrebări-răspunsuri În cadrul instruirii, abordăm cadrul legislativ și instituțional în domeniul vamal și anume: Codul vamal și acte normative în domeniu, (Noul Cod vamal al RM), sistemul organelor vamale, prioritățile în domeniul vamal conform Acordului de Asociere, drepturi de import și export, baza de calcul, TARIM Originea mărfurilor. Înregistrare Data: 3, 4, 5 decembrie 2019 Ora: 13.00-18.00 Formatori: Ștefan Țurcanu - consultant independent, trainer internațional, experiență în calitate de contabil-șef Svetlana Tinco - angajat vamal, expert în domeniul operațiunilor de export-import Înregistrare Investiție:
  • 1590 lei, până pe 26 noiembrie
  • 1990 lei, după 26 noiembrie
*Clienții fideli beneficiază de reducere 5% Locație: PROACTIVE, str. M. Varlaam 65, of. 330, etaj 3 (clădirea Moldagroconstrucția) Tel. 0 79 00 93 00 Email: training@pro-active.md Web: www.pro-active.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.