31
07 2018
776

Particularităţile contabilităţii în ONG

Contabilitatea în organizaţiile necomerciale este condiţionată de un şir de particularităţi care rezultă din scopul şi specificul activităţii acestora. Modul de contabilizare al tranzacţiilor în aceste organizaţii este reglementat de către un act normativ separat. Pentru organizaţiile necomerciale sunt prevăzute formulare distincte de situaţii financiare, care diferă de formularele entităţilor economice. În acest context, cursul „Particularitățile contabilității si raportării în organizaţiile necomerciale” este necesar şi binevenit. Acesta cuprinde materialele aferente studiului aprofundat al contabilităţii surselor de finanţare, activelor, veniturilor şi cheltuielilor, precum şi al modului de întocmire şi prezentare al situaţiilor financiare și fiscale. Сonţinutul cursului: 1. Organizarea contabilităţii în organizaţiile necomerciale 2. Contabilitatea surselor de finanţare ale organizaţiilor necomerciale 3. Particularităţile contabilităţii activelor organizaţiilor necomerciale 4. Particularităţile contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor organizaţiilor necomerciale 5. Situaţiile financiare și rapoartele fiscale ale organizaţiilor necomerciale. Detalii curs: Speaker: Lidia Cauș, dr. conferențiar univ., contabil practician, lector și formator. Când: 11 septembrie, orele 09:00-15:00. Locația: bd. Ştefan cel Mare 134, et.4, sala de conferințe. Investiție: 955 lei până la data de 9 septembrie 1120 lei de la 9 septembrie Investiția include: suport de curs, materialele de lucru, pauzele de cafea Pentru înscriere, completați formularul sau telefonați 069 835 556, Lidia. Parteneri: Monitorul fiscal FISC.md, Joblist.md, Diplom

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.