07
04 2021
666

Particularitățile întocmirii situațiilor financiare pentru anul 2020. Aplicarea legislației fiscale și asigurărilor sociale în anul 2021.

Centrul de instruire și consultanță în management financiar și contabilitate a SC
„PASILIUB-CONT” SRL invită contabili, manageri financiari, economiști la seminarul tematic: Particularitățile întocmirii situațiilor financiare pe anul 2020. Aplicarea legislației fiscale și asigurărilor sociale în anul 2021. (1 zi - 10 ore academice).

 

Evenimentul se va desfășura în perioada 16 aprilie  2021.


Program:

Seminarul „Situații financiare prescurtate”  va avea loc la  14 aprilie - înregistrareaTimpul desfășurării seminarului: I zi –9.30 - 15.30

Locul desfășurării:  on-line, Grup în platforma SKYPE (grup unde ulterior vor fi  furnizate informații utile pe parcursul anului 2021).

Tematica desfășurată a seminarului:

1. Închiderea perioadei de gestiune pe anul 2020 (inventarierea anuală a activelor și datoriilor, decontarea/restabilirea creanțelor compromise și datoriilor expirate, constituirea provizioanelor, aplicarea pragului de semnificație, corectarea erorilor, alte aspecte contabile și fiscale).
2. Studiu de caz privind calcularea indicatorilor bilanțului și situației de profit și pierdere prescurtate/complete pe anul 2020 și interconexiunea acestora cu conturile contabile.
3. Structura și modul de întocmire a Notei explicative la situațiile financiare prescurtate/complete pe anul 2020 conform prevederilor Legii nr. 287/2017 și SNC.
4. Particularități de evidență și prezentare a informațiilor privind avansurile acordate/primite, a diferențelor de curs valutar și de sumă, de transmitere/primire a activelor cu titlu gratuit, din ajutoare umanitare, donații, granturi, sponsorizări, subvenții etc.
5. Particularitățile formării politicilor contabile şi a planului de conturi de lucru pe anul 2021 pentru entitățile care întocmesc situații financiare prescurtate/complete.
6. Aspecte problematice și recomandări practice cu privire la stabilirea, achitarea și declararea Contribuțiilor la BASS și indemnizațiilor din contul BASS, precum și la completarea Tabelului 2 al Dării de seamă IPC 21.
7. Particularitățile aplicării legislației fiscale în anul 2021 privind: impozitul pe venit, inclusiv în condițiile regimului fiscal cu plata impozitului de 4 % din veniturile totale. Reținerea impozitului pe venit la sursa de plată, alte impozite şi taxe.

 

Lectori:

  • Alexandru Nederița, doctor habilitat în economie, auditor, membru al grupului de lucru pentru elaborarea Legii contabilităţii şi raportării financiare, SNC, Planului general de conturi contabile şi a altor acte normative;
  • colaboratori ai Serviciului Fiscal de Stat, CNAS și alți experți în domeniul contabilității și fiscalității

 

Costul seminarului pentru un participant (1 zile) – 950 lei.

 

OFERTĂ: La 2 și mai multe persoane din aceeași entitate se acordă REDUCERE 20% (760 lei).

Participanții la webinar vor primi setul de materiale practice în format electronic, scheme de formule contabile cu exemple practice, elaborate conform cerințelor actelor normative, Certificat de participare – se prezintă imediat (on-line) și prin oficiul poștal imprimate pe hârtie.

 

CADOU: varianta electronică a modelului de Politici contabile pe anul 2021, elaborat în baza prevederilor modificate ale SNC; modelul Notei explicative la situațiile financiare pe anul 2020.

 

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.