10
10 2017
1135

Perfecționează-ți cunoștințele în domeniul contabilității!

Aici vei învăța cum să duci evidența contabilă și să optimizezi activitatea întreprinderii, fiind capabil să execuți întregul ciclu contabil. Înregistrează-te ACUM Grup țintă: Programul este destinat tuturor persoanelor interesate de studierea şi perfecţionarea cunoştinţelor în domeniul contabilităţii şi utlizarea programei “1C contabilitate”. PROGRAM (80% practică și numai 20% teorie) Nivelul I - Inițiere în contabilitate:
 • Introducere în contabilitatea entităţii
 • Obiectul şi metoda contabilităţii
 • Contul contabil și dubla înregistrare
 • Documentarea – procedeu al metodei contabilității
 • Inventarierea – procedeu al metodei contabilității
 • Structura si functionarea conturilor de activ si pasiv
 • Investiția: 690 lei.
Nivelul II - Contabilitatea entității+1C v. 83 1. Lucrul în programul 1C „Contabilitate” v.8.3:
 • Clasificatoare. Fereastra de lucru
 • Documente. Registre
2. În baza unui studiu de caz, învățăm: Contabilitatea și introducerea datelor în 1C, aferente imobilizărilor necorporale și corporale, leasingului, stocurilor, creanţelor, numerarului, capitalului propriu și a datoriilor, costurilor, cheltuielilor şi veniturilor. 3. Contabilitatea datoriilor privind remunerarea muncii. Investiția: 2500 lei. Nivelul III - Fiscalitatea şi dările de seamă 1. Caracteristica generală a sistemului de impozitare în RM:
 • Taxa pe valoare adăugată
 • Impozitul pe venit reţinut la sursa de plată
 • Impozitul pe venit al persoanelor fizice și juridice
 • Alte tipuri de impozite și taxe
2. Întocmirea dărilor de seamă aferente impozitelor și taxelor (lunare, trimestriale si anuale). Investiția: 1500 lei. Nivelul IV - Întocmirea și analiza situațiilor financiare:
 • Modul de întocmire și prezentare a situațiilor financiare
 • Analiza bilantului contabil
 • Analiza lichidității bilanțului contabil
 • Analiza situației de profit și pierdere
 • Notă explicativă la situațiile financiare
 • Investiția: 1500 lei.
AVANTAJE:
 • Metoda de predare a cursului: Orele se vor petrece în mod practic, utilizând tehnici interactive de predare, simulări, completări ale documentelor de evidență contabilă în baza unui studiu de caz concomitent cu ilustrarea modului de lucru în programul de evidenţă contabilă 1C v. 8.3 ajungînd la întocmire și analiza situaţiilor financiare.
 • Primiți o mapă cu toate materialele și documentele necesare pentru curs.
 • Dacă sunteți în căutarea unui loc de muncă, vă ajutăm să vă găsiți un job bine plătit.
 • Data începerii cursului: 17 octombrie 2017.
Puteți să vă alegeți ora convenabilă conform graficului de mai jos: I - Ora 09:00- 12:00 (luni, miercuri, vineri); II - Ora 14:00- 17:00 (luni, miercuri, vineri); III - Ora 17:30- 20:30 (luni, miercuri, vineri); REZERVĂ-ȚI UN LOC AICI Contact: 079882882; instruiriproactive@gmail.com sau www.pro-active.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.