11
11 2015
1273

PNUD Moldova oferă stagii de practică pentru studenți

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) oferă oportunitatea de a efectua un stagiu de practică la sediul PNUD din Moldova pentru un grup mic de studenți sârguincioși. Obiectivul programului este de a înzestra PNUD Moldova cu studenți bine calificați, specializați în diverse domenii profesionale. Internshipul oferă cunoștințe ale politicii de dezvoltare a PNUD, prioritățile tematice și activități de cooperare tehnică. Stagiarii se vor specializa în domenii precum relații publice/comunicare, reducerea sărăciei, egalitate de gen, guvernare democratică, drepturile omului, combaterea HIV/SIDA, promovarea angajamentului civic și scopuri de dezvoltare durabilă. În timpul stagiului, ei vor dobândi experiență practică în diverse aspecte ale managementului proiectelor într-un mediu internațional de lucru. Descriere Sarcinile diferă foarte mult în dependență de conținut. Fiecare pas este făcut cu scopul ca interesele stagiarului să coincidă cu nevoile organizației. Durata programului variază în funcție de disponibilitatea și cerințele academice ale stagiarului, precum și de cerințele PNUD Moldova. Locație și durată: Chișinău, începând cu 6 săptămâni, până la 6 luni Cerințe Stagiarii sunt selectați pe bază de concurs. Sunt necesare următoarele calificări:
 • să fie înscriși într-un program universitar cu specializare în domenii precum economia, administrația publică sau a afacerilor, mediu, fiind cel puțin în anul II în timpul înregistrării și pe parcursul stagiului (dacă candidatul absolvește înainte ca stagiul să înceapă, atunci acesta nu mai este eligibil); sau
 • să fi finalizat cel puțin patru ani de studii (cu frecvență la zi) la o universitate sau o instituție echivalentă, dacă și-au urmat studiile în țări unde studiile superioare nu sunt separate în etapa universitară și postuniversitară;
 • să nu fi absolvit înainte de începutul stagiului;
 • competență de scriere și vorbire în limba engleză, cunoașterea fluentă a limbii ruse și/sau române este considerată un avantaj;
 • cunoașterea calculatorului și a programelor standarde;
 • demonstrarea interesului mare în activitatea ONU, în special a PNUD, având un angajament personal față de Obiectivele de Dezvoltare a PNUD și a idealurilor Cartei ONU;
 • demonstrarea abilității de a interacționa cu succes cu persoane de diferite culturi și credințe, inclusiv vigilența, înțelegerea și toleranța referitor la alte opinii și valori;
 • interes în mobilitate la nivel mondial; adaptabilitate la diverse medii fizice și altele; dorința de a lucra și a câștiga încrederea și respectul persoanelor ce vorbesc alte limbi, au alte medii naționale și culturale.
PNUD nu oferă ajutor financiar sau asigurare medicală pentru stagiari. Procesul de înscriere Candidații trebuie să trimită următoarele documente:
 • formularul de înscriere la stagiul de practică PNUD completat;
 • copia CV-ului;
 • o scrisoare de la universitate, care confirmă înscrierea și data de absolvire;
 • o copie a foii matricole;
 • o scrisoare de recomandare din partea unui membru al facultății care a supravegheat direct studentul în trecutul recent și care este pe deplin familiarizat cu performanța acestuia;
 • o scrisoare de motivare în care explică motivele și dorința de a urma stagiul de practică PNUD și ce așteaptă de la această experiență.
Înainte de a începe stagiul, candidații trebuie să prezinte:
 • formularul „Acordului de stagiu” al PNUD semnat;
 • o copie a certificatului medical de bună sănătate emis de un medic, confirmată și semnată;
 • dovada deținerii unei asigurări medicale valabile pentru Republica Moldova;
 • dovada deținerii unei asigurări de viață/accident valabilă pentru Republica Moldova.
Înscrierea are loc online, unde e posibil de încărcat documentele necesare (omiteți câmpurile „Financial proposal” și „Financial proposal comments”). Termenul limită de înscriere este 31 decembrie 2015, ora 23.59. Mai multe detalii puteți afla pe site-ul UNDP.md.

via | diez.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.