12
01 2021
332

Proactive te invită la cel mai intensiv curs de perfecționare în contabilitate!

Cursul este conceput pentru cei care au finalizat deja un curs introductiv în contabilitate și trebuie să-și reîmprospăteze cunoștințele. Se va potrivi celor care doresc să atingă un nivel avansat în domeniul contabilității și să dezvolte o carieră în domeniul contabil-financiar, precum și celor care administrează afaceri. Iar, contabilii profesioniștii se pot familiariza cu modificările recente ale actelor normative aferente domeniului financiar-fiscal.

Cei mai buni experți contabili își vor împărtăși cunoștințele și experiențele cu tine, de aceea nu ezita să-ți asiguri un loc în grupă.

Acest curs este pentru tine dacă:

 • ai deja studii în contabilitate;
 • ești contabil și dorești să crești în carieră;
 • dorești să cunoști lucruri utile și practice;
 • sau pur și simplu dorești să-ți actualizezi cunoștințele.

Care este scopul acestui curs?

- Ne dorim ca activitatea ta să devină mai simplă, mai pe înțeles și mai ușor de însușit.

- Procesul de lucru să devină o plăcere, o zonă pe care o posezi și simți că poți atinge orice rezultat pentru tine și pentru entitate.

- Cursul nostru oferă soluții practice la problemele care se ivesc in activitatea curentă! Contactează-ne acum și vei urma pașii corecți pentru a persevera în contabilitate !

Program curs:

1. Cadrul normativ al contabilității. Modificări recente operate în domeniul fiscal-contabil
 • Generalități privind Legea contabilității și raportării financiare
 • Actualizări ale Codului fiscal
 • Modificări ale altor acte normative aferente domeniului fiscal-contabil
2. Contabilitatea imobilizărilor necorporale
 • Abordări generale privind imobilizările necorporale
 • Particularități de recunoaștere a imobilizărilor necorporale. Contabilitatea intrării imobilizărilor necorporale la entitate
 • Contabilitatea amortizării și deprecierii imobilizărilor necorporale
 • Contabilitatea costurilor/cheltuielilor ulterioare aferente imobilizărilor necorporale și implicațiile fiscale aferente
 • Contabilitatea cesiunii dreptului exclusiv a imobilizărilor necorporale și a ieșirii acestora
 • Aspecte contabile privind fondul comercial
3. Contabilitatea imobilizărilor corporale
 • Reglementarea normativă a operațiunilor cu imobilizările corporale
 • Aspecte problematice privind contabilitatea intrării mijloacelor fixe
 • Calculul amortizării mijloacelor fixe și contabilizarea acesteia
 • Particularități de calculare a amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale. Aspecte problematice privind completarea Registrului privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale
 • Contabilitatea costurilor de reparație a mijloacelor fixe și deducerea acestora în scopuri fiscale
 • Derecunoașterea mijloacelor fixe: aspecte contabile și fiscale
 • Particularități de contabilizare a terenurilor și a activelor biologice
4. Contabilitatea creanțelor și a investițiilor financiare
 • Aspecte specifice ale contabilității creanțelor și a avansurilor acordate
 • Crearea provizioanelor privind creanțele: implicații contabile și fiscale
 • Inventarierea creanțelor. Tratamentul contabil și fiscal al creanțelor compromise
 • Contabilitatea investițiilor financiare
5. Contabilitatea numerarului
 • Cadrul normativ privind operațiunile cu numerar
 • Perfectarea documentară a operațiunilor cu numerarul entități
 • Inventarierea numerarului în casierie: aspecte contabile și fiscale
 • Particularități de contabilizare a numerarului din conturile curente
 • Respectarea disciplinei financiare: raportarea tranzacțiilor în numerar către Serviciul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; amenzi pentru încălcarea disciplinei de casă etc.
 • Modul de întocmire a Situației fluxurilor de numerar
6. Particularități de contabilizare a capitalului social. Repartizarea dividendelor
 • Particularități de contabilizare a capitalului social constituit
 • Contabilitatea modificării capitalului social și implicațiile fiscale aferente
 • Politica de dividende. Modul de calcul, contabilizare, achitare și impozitare a dividendelor
 • Raportarea dividendelor repartizate în Dările de seamă fiscale
7. Contabilitatea datoriilor: aspecte problematice
 • Contabilitatea datoriilor financiare pe termen lung/scurt
 • Problematica contabilizării datoriilor comerciale curente
 • Particularități privind tratamentul contabil al datoriilor față de personal
 • Aspecte problematice aferente calculării concediului medical
 • Evidența datoriilor privind impozitele și contrapunerea cu contul curent al contribuabilului
8.Contabilitatea și raportarea impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător
 • Reglementarea normativă a impozitului pe venit. Contribuabili și categorii de venituri impozabile
 • Sinteza cheltuielilor deductibile/ nedeductibile și corelarea acestora cu Declarația cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN 12)
 • Particularitățile calculării și contabilizării impozitului pe venit
 • Facilitățile fiscale aferente impozitului pe venit
 • Aspecte problematice privind contabilitatea pierderilor fiscale
9.Contabilitatea și raportarea TVA
 • Cadrul legal privind TVA. Noțiuni generale privind TVA
 • Aspecte fiscal-contabile privind TVA aferentă operațiunilor de procurare a bunurilor și serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova
 • Aspecte fiscal-contabile privind TVA aferentă operațiunilor de livrare a bunurilor și serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova
 • Particularitățile TVA privind operațiunile de import-export
 • Aspecte problematice la determinarea proratei
 • Modul de restituire a TVA
 • Particularități de completare a Declarației privind TVA (Forma TVA 12). Modul de corectare a Declarației
10.Contabilitatea și raportarea impozitului pe venit reținut la sursa de plată
 • Obiectul, subiectul și cotele impunerii cu impozitul pe venit reținut la sursa de plată în diverse situaţii.
 • Contabilitatea, calculul și achitarea impozitului pe venit reținut la sursa de plată.
 • Calculul, contabilizarea și achitarea impozitului pe venit reținut din salariile angajaților
 • Calculul și contabilizarea impozitului pe venit reținut din alte tipuri de plăți
 • Particularitățile întocmirii dărilor de seamă aferente impozitului pe venit reținut la sursa de plată: Formele IRM19, IPC18, IALS18
11. Contabilitatea și raportarea impozitelor și taxelor locale
 • Calculul, contabilitatea și raportarea taxelor locale: taxa pentru amenajarea teritoriului, taxa de plasare (amplasare) a publicității; taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii, taxa pentru dispozitivele publicitare etc.
 • Contabilitatea și raportarea taxelor rutiere
 • Modul de calcul, contabilizare și raportare a impozitului pe bunurile imobiliare și  a impozitului funciar
12. Lucrările premergătoare întocmirii situaţiilor financiare
 • Inventarierea generală a activelor, capitalului propriu şi a datoriilor
 • Decontarea cheltuielilor şi veniturilor anticipate aferente perioadei de gestiune
 • Determinarea şi reflectarea diferenţelor de curs valutar
 • Determinarea cotei curente a activelor imobilizate şi datoriilor pe termen lung
 • Închiderea conturilor de gestiune, venituri și cheltuieli. Determinarea rezultatului financiar
 • Procedura de „închidere” a conturilor de venituri și cheltuieli
13. Modul de întocmire și prezentare a Situațiilor financiare
 • Particularități de întocmire a Situațiilor financiare
 • Întocmirea Notei explicative la Situațiile financiare
 • Aprobarea, semnarea și prezentarea Situațiilor financiare
 • Reformarea bilanţului/bilanțului prescurtat
14. Analiza situațiilor financiare
 • Abordări generale privind analiza Situațiilor financiare ale entității
 • Tipurile și metodele de analiză financiară
 • Compartimentele analizei Situațiilor financiare ale entității și grupele de indicatori economico-financiare pentru efectuarea acesteia
 • Analiza indicatorilor de lichiditate
 • Analiza indicatorilor de solvabilitate
 • Analiza indicatorilor de activitate
 • Analiza rentabilității entității și a riscului de faliment

Data: 19 ianuarie

marți și joi 17:30-20:30

sâmbătă 09:00-12:00

 

Locație: online

 

Înregistrează-te aici

 

Reîmprospătează-ți cunoștințele despre procesele contabile de bază și descoperă modificările recente din Standardele Naționale de Contabilitate!

Dezvoltă-ți abilitățile și cunoștințele de contabilitate preexistente !

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.