06
04 2015
1665

Profesia contabilă – în dezvoltare continuă

Anul acesta, ca și anii precedenți, Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti (ACAP) din Republica Moldova a sărbătorit Ziua Profesională a Contabilului, organizînd, pe data de 2 aprilie, împreună cu Catedrele “Contabilitate şi audit” şi “Contabilitate şi analiză economică” ale Academiei de Studii Economice a Moldovei (ASEM), în parteneriat cu Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) Conferinţa Ştiinţifică Internaţională cu genericul „Contabilitatea, auditul şi analiza economică între conformitate, schimbare şi performanţă”. La eveniment au participat peste 120 reprezentanţi ai mediului academic şi de afaceri, instituţiilor publice şi educaţionale, membrii ACCA şi ACAP RM, reprezentanți ai profesiei și mediului academic din Moldova, România, Belarusi și Rusia. Mesaje de felicitare cu ocazia Zilei Profesionale a Contabilului pentru toţi reprezentanţii profesiei, au fost aduse de către Lilia Grigoroi, Preşidentele Consiliului Director ACAP, decan al facultății ”Contabilitate”, ASEM; Vadim Cojocaru, Prorector cu activitate ştiinţifică şi relaţii externe, ASEM; Marina Șelaru, Director Executiv ACAP; Mihaela Robu, Acting Director, ACCA, România; Adrian Timotin, şef adjunct al IFPS; Vitalie Valcov, Director general adjunct al BNS şi Clara Sorocean, şef Direcţie generală evidenţa individuală a contribuţiilor, CNAS. În discursul său, reprezentantul din ACCA, Mihaela Robu, a apreciat înalt nivelul de pregătire a studenților din Moldova în domeniul contabil, aceștia ajungînd în topul raiting-ului mondial prezentat de ACCA*. Lilia Grigoroi a deschis lucrările în plen, prezentînd progresul contabilității prin prisma integrării europene, precum și etapizarea relațiilor economice cu Uniunea Europeană pe parcursul a 20 de ani, de cînd Moldova și UE au format relații bilaterale. Ea a menționat elaborarea şi plasarea publică de către Ministerul Finanțelor a Tabelului de transpunere (mf.gov.md) în legislația națională a directivei 2013/ 34 UE, conform Hotărîrii Guvernului nr.808 din 7 octombrie 2014 Cu privire la aprobarea Planului national de acțiuni pentru implementarea Acordului de asociere Moldova-Uniunea Europeană în perioada 2014-2016 lex.justice.md. Este un document foarte complex, ce include o examinare minuțioasa a directivelor europene în domeniul contabilității, expusă pe 122 de pagini. Acest Tabel este un lucru lăudabil și o muncă enormă a Ministerului, nouă ne rămîne să analizăm și să asistăm activ în oferirea explicațiilor și analizelor, prezentate în acest tabel, - a spus Lilia Grigoroi. Pe parcurs, Alexandru Nederița, doctor habilitat, profesor universitar, ASEM, a reflectat în detalii Aspectele metodologice-aplicative ale contabilității rezultatului din tranziția la noile SNC. Anatol Iachimovschii, doctor conferențiar universitar, a vorbit despre Priorităţile în dezvoltarea activităţii de audit, printre care a accentuat necesitățile de ameliorarea cadrului normativ, fortificarea principalelor instituţii responsabile de activitatea auditului, cît și asigurarea calităţii profesiei de audit. El a subliniat că neîmplementarea acestor și altor condiții de lucru duce la crearea problemelor, precum: implementarea fragmentată a elementelor sistemului de supraveghere, constrîngeri semnificative de capacitate și resurse și sistemul neadecvat de asigurare a calității lucrărilor de audit. În sesiunea a doua a Conferinţei, participanţii şi invitaţii s-au repartizat în secţii, urmînd una din cele trei teme propuse: Performanţa contabilităţii în contextul implementării Acordului de asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană; Concepte şi practici moderne privind auditul; Modernizarea analizei economice în contextul noilor reglementări contabile. Conferinţa de astăzi este importantă prin faptul că, odată cu modificarea legislaţiei, cît în domeniul contabilităţii, atît şi a auditului, foarte mulţi practicieni sunt un pic dezorientaţi privitor la noile modalităţi de aplicare a legislaţiei.Trebuie să înţelegem, care este totuşi direcţia, care sunt acelea momente pe care trebuie să se axeze şi lumea practică, şi lumea universitară în contextul schimbărilor apărute, – a spus pentru ”Monitorul Fiscal FISC.md”, partenerul ACAP, vicepreşedintele ACAP RM Angela Mihalachi, firma de audit Unserv-audit, Ungheni. * În anul 2012, Facultatea de Contabilitate din ASEM, cu suportul tehnic şi financiar al Băncii Mondiale a iniţiat procedura de acreditare a Facultăţii de către Asociaţia Contabililor Experţi Certificaţi din Marea Britanie (ACCA), care va oferi absolvenţilor posibilitatea de a primi scutiri la o parte din examenele susţinute pe parcursul studiilor universitare în cadrul programelor ACCA.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.