19
10 2015
979

Programul de Granturi 2015

Fondul pentru Tineri Soroca lansează a patra rundă a concursului de granturi din cadrul Programului de Granturi Mici pentru Tineri. La concurs pot aplica tinerii din orașul și raionul Soroca, acesta are ca scop încurajarea participării civice a tinerilor la dezvoltarea socială şi economică a comunităţilor în care locuiesc prin oferirea de suport financiar pentru realizarea iniţiativelor acestora. Pentru a aplica la această rundă a concursului de granturi, e necesar să: Formaţi un grup de iniţiativă din cel puţin 5 tineri cu vârsta cuprinsă între 12 - 30 ani. Completați formularul de aplicare și formularul buget de pe site-ul www.youthsoroca.md, tot aici găsiţi Ghidul solicitantului de finanţare. Trimiteţi formularul de aplicare până la 31 octombrie 2015 la adresa stela.babici@yahoo.com sau le aduceți personal la sediul Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA, or. Soroca, MD 3006, str. Mihail Sadoveanu nr. 21. Fondul pentru Tineri va oferi granturi în valoare de până la 7 000 lei pentru un proiect. Data preconizată de începere a proiectelor este 15 noiembrie 2015. Încurajăm creativitatea şi originalitatea ideilor de proiecte. Finanţarea va fi acordată proiectelor care vor fi mai convingător formulate şi vor demonstra posibilitatea producerii unui impact practic. Tipurile de activităţi eligibile pentru finanţare:
 • crearea sau dezvoltarea consiliilor locale de tineret şi a consiliilor şcolăreşti;
 • organizarea festivalurilor de muzică, teatru, dans, etc.;
 • concursuri de creaţie (desen, eseuri, fotografie, origami, desen pe asfalt, etc.) sau sportive;
 • caravane şi campanii de sensibilizare, instruire şi educaţie nonformală în domeniile de prevenire a corupţiei, violenţei, consumului de droguri și alcool, HIV SIDA, traficului de persoane, etc.;
 • proiecţie de film, vizite la teatre, muzee, excursii pentru tinerii defavorizaţi, vulnerabili, marginalizaţi, cu dezabilități;
 • vizite de studiu şi schimb de experienţă în domeniul acţiunilor de tineret;
 • discuţii, forumuri, dezbateri, mese rotunde cu participarea tinerilor;
 • elaborarea blogurilor şi paginilor web pentru tineri;
 • mese rotunde, conferinţe, simpozioane cu participarea tinerilor;
 • seminare, traininguri, workshopuri, cursuri de instruire de scurtă durată pentru tineri;
 • constituirea cluburilor pe interes; ateliere de creaţie.
Cheltuielile eligibile includ:
 1. Cheltuieli de organizare a evenimentelor (ex.: amenajarea sălii, arenda sălii şi a aparatajului, pauze de cafea, etc.);
 2. Cheltuieli de deplasare (ex.: arenda autobuz, microbuz, combustibil, etc.);
 3. Consumabile, materiale promoţionale, cheltuieli de editare şi multiplicare (ex.: rechizite de birou, broşuri, pliante, postere, tricouri promoţionale, etc.);
 4. Echipament şi mobilier (ex.: computer, boxă, masă, dulap, etc.) cu condiţia că Fondul pentru Tineri Soroca va finanţa doar 50% din costul total al fiecărui bun procurat, restul sumei fiind acoperită din alte surse.
DESCARCĂ Formularul de aplicare Buget PG Ghidul solicitantului de finanţare

via | civicportal.ro

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.