20
01 2015
1173

Programul de Granturi Mici "Start" pentru adolescenți și tineri

Școala Liderilor Changemakers (SLC) anunță un concurs nou pentru susținerea inițiativelor tinerilor! Invităm tinerii, care au participat la ședințele și seminarele Școlii, au vizionat ședințele online sau au studiat independent materialele, să participe la concursul de Granturi mici, care va contribui practic la dezvoltarea abilităților lor de lider. La concurs pot participa tinerii cu idei originale, care urmăresc schimbarea în bine în societate în domeniul social, al ecologiei, culturii, sănătății și educației. Pentru participare la concurs, aplicantul va trimite la adresa scoala@changemakers.md : 1. Formularul standart de aplicare 2. Copia buletinului de identitate (în cazul în care ești minor/minoră, părintele sau însoțitorul legal va completa confirmarea de susținere a inițiativei tale de participare la concurs cu data și semnătura (în formă liberă) și copia buletinului de identitate) Documentele pentru concurs vor fi trimise până în 1 februarie 2015, ora 17.00. Proiectele cîștigătoare vor fi anunțate în data de 5 februarie 2015. Semnarea contractelor de grant – 26,7 februarie 2015 Peroada de implementare - pâna în 31 martie 2015. Condițiile de finanțare: Suma grantului oferit – 1300 lei. Aplicantul poate avea alți co-finanțatori. Este obligatorie colectarea de fonduri în sumă de 300 de lei în procesul realizării grantului. Câștigatorii beneficiază de consultanță și mentoring din partea profesorilor Școlii Liderilor Changemakers Condiții de selectare și implementare: 1. Idea proiectului să fie originală și să aparțină liderului proiectului, care aplică pentru grant. 2. Pasiune pentru idea proiectului 3. Includerea în rândurile beneficiarilor a grupurilor vulnerabile. 4. Sunt completate atent toate formularele și trimise la timp la adresa email indicată mai sus. 5. Beneficiarii grantului trebuie să fie minimum 10 persoane. 6. Este importantă implicarea a minimum 5 voluntari în proiect. Concursul este deschis pentru tinerii din toată țara. Tinerii din regiuni sunt încurajați să participe la concurs. Pentru detalii – 069379000, Ceban Liuba scoala@changemakers.md sau pe chatul online al paginii www.changemakers.md

via | www.civic.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.