12
03 2021
888

Recomandări privind întocmirea situațiilor financiare și a declarației cu privire la impozitul pe venit pe anul 2020. Aplicarea legislației fiscale și asigurărilor sociale în anul 2021

Centrul de instruire și consultanță în management financiar și contabilitate a SC “PASILIUB-CONT” SRL  invită contabili, manageri financiari, economiști la seminarul tematic: „Recomandări practice privind întocmirea situațiilor financiare și a declarației cu privire la impozitul pe venit pe anul 2020. Aplicarea legislației fiscale și asigurărilor sociale în anul 2021” / (2 zile – 20 ore academice).

Când:

 în perioadele:  16-17 martie 2021 (pentru grupele cu predare în limba română)

Programul și înregistrarea

«Практические рекомендации по составлению финансовых отчетов и декларации о подоходном налоге за 2020 год. Применение налогового и социального законодательства в 2021 году» (18-19 марта 2021) - для групп на русском языке

 

 Timpul desfășurării seminarului: I zi –930 -1500; II zi – 900-1430

Locul desfășurării:

1. On-line, Grup pe platforma SKYPE: 16-17 martie 2021 (grup pe care ulterior vom furniza informații utile pe parcursul a. 2021).  

2. Cu prezență fizică: 11-12 martie 2021 (la dorință/ în dependență de situația pandemică, în grup de până la 20 persoane) or. Chișinău, str. M. G. Bănulescu-Bodoni, 59, ASEM, blocul B, aud. 817/822.

Tematica desfășurată a seminarului:

1.     Închiderea perioadei de gestiune pe anul 2020 (inventarierea anuală a activelor și datoriilor, decontarea/restabilirea creanțelor compromise și datoriilor expirate, deprecierea activelor, constituirea provizioanelor, aplicarea pragului de semnificație, corectarea erorilor, alte aspecte contabile și fiscale).

2.     Conținutul de bază a indicatorilor noilor formate de situații financiare pe anul 2020, modul de calculare și interconexiunea acestora cu conturile contabile.

3.     Particularități de evidență și prezentare a informațiilor privind avansurile acordate/primite, a diferențelor de curs valutar și de sumă, de transmitere/primire a activelor cu titlu gratuit, din ajutoare umanitare, donații, granturi, sponsorizări, subvenții, etc.

4.     Structura și modul de întocmire a Notei explicative la situațiile financiare pe anul 2020 conform prevederilor Legii nr. 287/2017 și SNC.

5.     Particularitățile formării politicilor contabile şi a planului de conturi de lucru pe anul 2021 conform prevederilor actuale ale Legii nr. 287/2017, SNC și altor acte normative.

6.     Aspecte practice privind calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale pe anul 2020.

7.     Modul de întocmire și de prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venit pe anul 2020 (VEN 12).

8.     Aspecte problematice și recomandări practice cu privire la stabilirea, achitarea și declararea contribuțiilor la BASS și indemnizațiilor din contul BASS, precum și la completarea tabelului 2 al dării de seamă IPC 21.

9.     Particularitățile aplicării legislației fiscale în anul 2021 privind: TVA; impozitul pe venit, reținerea impozitului pe venit la sursa de plată; alte impozite şi taxe.

 

Lectori:

  •  Alexandru Nederița, dr. habilitat în economie, auditor, membru al grupului de lucru pentru elaborarea Legii contabilităţii şi raportării financiare, SNC, Planului general de conturi contabile şi a altor acte normative.
  • colaboratori ai Serviciului Fiscal de Stat, CNAS și alți experți în domeniul contabilității și fiscalității.

 

Costul seminarului pentru un participant (2 zile) – 1850 lei.

 

OFERTĂ: La 2 și mai multe persoane din aceiași entitate se acordă REDUCERE 20% (1480 lei).
Participanții vor primi setul de materiale practice în format electronic, scheme de formule contabile cu exemple practice, elaborate conform cerințelor actelor normative, Certificat de participare – se prezintă imediat (on-line) și prin oficiul poștal imprimate pe hârtie.

CADOU: varianta electronică a modelului de Politici contabile pe anul 2021, elaborat în baza prevederilor modificate ale SNC; modelul Notei explicative la situațiile financiare pe anul 2020.

 

CONTACTE/ Контактные данные: e-mail: info@econtabilitate.md, etaban@mail.ru Mihaela Lungu, metodist, tel: 069413644, Elena Taban, dr. în economie, conf. univ., tel: 079 403192; 069 621096,

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.