24
05 2018
809

Retribuirea muncii, circuitul documentar și controlul privind nerespectarea legislației muncii

Te-ai confruntat cu situația când, fiind contabil, ai sarcini și din domeniul resurselor umane sau poate ești manager resurse umane și ai de făcut ceva legat de contabilitate? Unde se intersectează contabilitatea și resursele umane? Răspunsul e simplu - la tema angajaților! Acest curs de instruire este atât pentru managerii de resurse umane, cât și pentru contabili și va pune accentul pe circuitul documentar de la angajare și până la eliberare, de asemenea, pe contabilizarea diferitor aspecte ale retribuirii muncii angajaților. PROGRAM CURS: I. Angajarea, administrarea și concedierea corectă a angajaților Formator - ȘVIDKI MARINA - experiență în Managementul Resurselor Umane - 12 ani, compania PRO HR;
 • Procesul de recrutare, angajare și încetare a contractului individual de muncă.
 • Formarea Dosarului complet al noului angajat.
 • Acte generale: Regulament Intern, Regulament salarizare
 • Operații lunare în administrarea resurselor umane
 • Ordine interne, acte, contracte de angajare, concedii și eliberare din funcție.
 • Securitatea și sănătatea în muncă.
 • Modificările recente în Legislația muncii
. II. Calculul și contabilizarea salariului Formator - Rodica CUȘMĂUNSĂ – membru al comisiei de certificare al auditorilor; dr. conf. univ.; contabil – șef; Trainer PROACTIVE.
 • Actele normative în vigoare, care reglementează modul de calcul al drepturilor salariale.
 • Calculul și contabilizarea îndemnizaţiei de concediu de odihnă în diverse situaţii.
 • Calculul și contabilizarea indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă în diverse situaţii.
 • Ajutorul material – aspecte sociale, medicale, fiscale.
 • Tipuri de rețineri și contabilizarea acestora.
 • Modul de întocmire a dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate.
III. Controlul de stat privind respectarea legislației muncii Formator - Dumitru Stăvilă, Director Inspectoratul de Stat al Muncii
 • Ultimele modificări ale legislației muncii, normelor de securitate și sănătate în muncă
 • Tipurile și formele de control la care sunt supuși antreprenorii;
 • Ce documente prezintă reprezentanții Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM), la inițierea controlului;
 • Ce documente prezintă antreprenorii la efectuarea controlului de către ISM;
 • Sancțiunile pentru nerespectarea legislației munci.
Data: 11-20 iunie 2018 Înregistrează-te aici Contact: 079882882 sau contabil@pro-active.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.