24
10 2018
2994

Schimbarea conducătorului și/sau contabilului șef (contabilului) al entității

Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova Vă invită să participați la un seminar cu genericul «Schimbarea conducătorului și/sau contabilului șef (contabilului) al entității: procedura de predare-primire a documentelor». Tematica abordată 1. Сadrul juridic de încetare a raporturilor de muncă al angajatorului cu conducătorul și/sau contabilul șef (contabilul) al entității. • Documentele obligatorii care se perfectează la încetarea raporturilor de muncă. • Garanţii în cazul încetării contractului individual de muncă în legătură cu schimbarea proprietarului entităţii. • Temeiuri suplimentare pentru încetarea contractului individual de muncă încheiat cu conducătorul entităţii. 2. Verificarea existenței și integralității documentelor contabile ale entității în momentul de predare-primire a documentelor pe baza atribuțiilor de serviciu persoanelor responsabile. • Termenii şi organizarea depozitării documentelor contabile în cadrul entității.. • Specificul asigurării păstrării documentelor contabile electronice. • Recomandări pentru restabilirea documentelor contabile pierdute. 3. Etapele procedurii de predare-primire a documentelor la schimbarea conducătorului și/sau contabilului șef (contabilului) al entității. • Întocmirea unui proces-verbal de predare-primire a documentelor contabile. • Greseli tipice în procedura de predare-primire a documentelor. • Condiții pentru reducerea consecințelor negative ale acțiunilor ilegale ale contabilului-șef anterior. 4. Delimitarea răspunderii juridice între precedentul și noul conducător și/sau contabil șef (contabil) ale entității. • Practica de atragere a persoanelor vinovate la răspundere pentru încălcarea cerinţelor aferente stocării documentelor. • Procedura de soluționare a posibilelor neînțelegeri între conducătorul și/sau contabilul șef (contabilul) al entității. • Răspunderea angajatorului pentru eliberarea nelegitimă din serviciu și modul de restabilire la locul de muncă. Formator: Donciu Olga, CAP, magistru în drept, lector ACAP Durata cursului: 6 ore academice Locul desfășurării: ACAP RM, Mitropolit Varlaam 65, oficiu 439 Data desfăşurării: 26.10.2018 ( gr.rusă) 30.10.2018 (gr.română) Ora: 9-00 -13-00

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.