24
10 2018
1645

Schimbarea conducătorului și/sau contabilului șef (contabilului) al entității

Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova Vă invită să participați la un seminar cu genericul «Schimbarea conducătorului și/sau contabilului șef (contabilului) al entității: procedura de predare-primire a documentelor».

Tematica abordată
1. Сadrul juridic de încetare a raporturilor de muncă al angajatorului cu conducătorul și/sau contabilul șef (contabilul) al entității.

• Documentele obligatorii care se perfectează la încetarea raporturilor de muncă.
• Garanţii în cazul încetării contractului individual de muncă în legătură cu schimbarea proprietarului entităţii.
• Temeiuri suplimentare pentru încetarea contractului individual de muncă încheiat cu conducătorul entităţii.

2. Verificarea existenței și integralității documentelor contabile ale entității în momentul de predare-primire a documentelor pe baza atribuțiilor de serviciu persoanelor responsabile.

• Termenii şi organizarea depozitării documentelor contabile în cadrul entității…
• Specificul asigurării păstrării documentelor contabile electronice.
• Recomandări pentru restabilirea documentelor contabile pierdute.

3. Etapele procedurii de predare-primire a documentelor la schimbarea conducătorului și/sau contabilului șef (contabilului) al entității.

• Întocmirea unui proces-verbal de predare-primire a documentelor contabile.
• Greseli tipice în procedura de predare-primire a documentelor.
• Condiții pentru reducerea consecințelor negative ale acțiunilor ilegale ale contabilului-șef anterior.

4. Delimitarea răspunderii juridice între precedentul și noul conducător și/sau contabil șef (contabil) ale entității.

• Practica de atragere a persoanelor vinovate la răspundere pentru încălcarea cerinţelor aferente stocării documentelor.
• Procedura de soluționare a posibilelor neînțelegeri între conducătorul și/sau contabilul șef (contabilul) al entității.
• Răspunderea angajatorului pentru eliberarea nelegitimă din serviciu și modul de restabilire la locul de muncă.

Formator: Donciu Olga, CAP, magistru în drept, lector ACAP

Durata cursului: 6 ore academice

Locul desfășurării: ACAP RM, Mitropolit Varlaam 65, oficiu 439

Data desfăşurării: 26.10.2018 ( gr.rusă)
30.10.2018 (gr.română)

Ora: 9-00 -13-00

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.