28
04 2017
2012

Scoala Contabilului Profesionist

Aici vei învăța cum să duci evidența contabilă și să optimizezi activitatea întreprinderii, fiind capabil să execuți întregul ciclu contabil. Înregistrează-te ACUM: goo.gl Grup țintă Programul este destinat tuturor persoanelor interesate de studierea şi perfecţionarea cunoştinţelor în domeniul contabilităţii şi utlizarea programei “1C contabilitate”. Înregistrează-te ACUM: goo.gl PROGRAM (80% practică și numai 20% teorie) Nivelul I - Inițiere în contabilitate
 • Introducere în contabilitatea entităţii.
 • Obiectul şi metoda contabilităţii.
 • Contul contabil și dubla înregistrare.
 • Documentarea – procedeu al metodei contabilității.
 • Inventarierea – procedeu al metodei contabilității.
Nivelul II - Contabilitatea entității+1C v. 8.3.
 • Contabilitatea imobilizărilor necorporale și corporale;
 • Contabilitatea leasingului.
 • Contabilitatea stocurilor.
 • Contabilitatea creanţelor.
 • Contabilitatea numerarului.
 • Contabilitatea capitalului propriu și a datoriilor.
 • Contabilitatea costurilor.
 • Contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor.
 • Principii de funcţionare ale programului 1C contabilitate.
 • Clasificatoare. Fereastra de lucru.
 • Documente. Registre.
 • Contabilitatea numerarului în mod automatizat.
 • Contabilitatea stocurilor în mod automatizat.
 • Contabilitatea imobilizărilor necorporale şi corporale în mod automatizat.
 • Închiderea avansului, evidenta documentelor cu regim special.
 • Contabilitatea datoriilor privind remunerarea muncii.
 • Modalităţile de întocmire a dărilor de seamă fiscale in mod automatizat.
 • Situaţii financiare. Modalităţile de întocmire ale situaţiilor în mod automatizat.
Nivelul III - Fiscalitatea şi dările de seamă
 • Caracteristica generală a sistemului de impozitare în RM.
 • TVA si declararea TVA.
 • Impozitul pe venit reţinut la sursa de plată și declararea acestuia.
 • Impozitul pe venit al persoanelor fizice și juridice și declararea acestuia.
 • Alte tipuri de impozite și taxe și declararea acestora.
Nivelul IV - Întocmirea și analiza situațiilor financiare
 • Modul de întocmire și prezentare a situațiilor financiare.
 • Analiza bilantului contabil.
 • Analiza lichidității bilanțului contabil.
 • Analiza situației de profit și pierdere.
 • Notă explicativă la situațiile financiare.
AVANTAJE:
 • Metoda de predare a cursului: Orele se vor petrece în mod practic, utilizând tehnici interactive de predare, simulări, completări ale documentelor de evidență contabilă în baza unui studiu de caz concomitent cu ilustrarea modului de lucru în programul de evidenţă contabilă 1C v. 8.3 ajungînd la întocmire și analiza situaţiilor financiare.
 • Primiți o mapă cu toate materialele și documentele necesare pentru curs.
 • Dacă sunteți în căutarea unui loc de muncă, vă ajutăm să vă găsiți un job bine plătit.
Data începerii cursului: 15 mai 2017. Durata cursului: 160 ore academice. Puteți să vă alegeți ora convenabilă conform graficului de mai jos: I - Ora 09:00- 12:00 (luni, miercuri, vineri); II - Ora 14:00- 17:00 (luni, miercuri, vineri); III - Ora 17:30- 20:30 (luni, miercuri, vineri); IV - Ora 18:15- 20:30 (marți, joi) și 09:00- 13:00 (sâmbăta). REZERVĂ-ȚI UN LOC AICI: goo.gl Contact: 079882882, instruiriproactive@gmail.com sau www.pro-active.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.