13
06 2017
913

Seminar ACAP RM: « Datele cu caracter personal în era digitală: provocări și soluții»

In era digitală, pe fondul creșterii continue a amplorii soluţiilor digitale, care implică prelucrarea datelor cu caracter personal, buna cunoaştere a obligaţiilor specifice de către operatorii de date cu caracter personal este foarte importantă. Agenţii economici, inclusiv contabilii, trebuie să-și cunoască obligaţiile în domeniul protecției datelor cu caracter personal, deoarece atunci când entitatea utilizează soluţii cloud computing (e-mail, videoconferinţă, managementul clienţilor, managementul resurselor umane, etc), sisteme de supraveghere video a spaţiilor, baze de date comune la nivel de grup, toate aceste soluții au în comun operarea cu date personale ale angajaţilor, clienţilor, etc. Aceste soluții impun o serie de măsuri în sarcina entității care le implementează, inclusiv asigurarea securității și confidențialității datelor cu caracter personal. Seminarul este adresat contabililor și auditorilor profesioniști și oferă o abordare a subiectelor dintr-o perspectivă practică în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal și măsurilor necesare pentru diminuarea riscurilor și asigurarea securității corespunzătoare. Programul cursului / seminarului: Program Durata cursului: 5 ore academice Locaţia: АСАР РМ, aud. 445, Mitropolit Varlaam, Chisinau Data desfăşurării: 15.06.2017 Ora: 10:00 -13:00 Formator: Olga DEMIAN, titulară a diplomei de Masterat în dreptul european în materie de protecție a datelor cu caracter personal Limba: română Tipul instruirii: 1 zile seminar Alte detalii Înregistrarea: tel. 022 541421; 022 541495; Înregistrarea on-line

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.