08
10 2018
391

Seminar „Aspecte contabile și fiscale privind mijloacele fixe”

Seminarul este axat pe abordarea aspectelor practice privind evidența mijloacelor fixe conform recomandărilor SNC. În acelaşi context, vor fi examinate procedurile de revizuire a deprecierii valorii contabile a imobilizătilor corporale la finele fiecărui an calendaristic, privind testarea activelor conform p.7 al SNC ,,Deprecierea activelor'', precum şi corectarea cheltuielilor / veniturilor sau menţinerea lor, a valorii contabile, activelor întreprinderii Dvs.

Tematica

1. Evidenţa legislativă, clasificarea și evaluarea mijloacelor fixe
2. Intrarea mijloacelor fixe
3. Evidenţa amortizării mijloacelor fixe
4. Reparaţia mijloacelor fixe
5. Derecunoașterea (ieșirea) imobilizărilor corporale
6. Evidența mijloacelor fixe în baza de leasing (operațional și financiar)
7. Particularităţile evidenții resurselor minerale
8. Completarea Borderoului mijloacelor fixe în scopuri fiscale (conform modificărilor din 01.01.2018)
9. Deprecierea mijloacelor fixe conform SNC
10. Constatarea datelor în raportul de depreciere (se oferă model de raport)
11. Ajustările contabile privind deprecierea mijloacelor fixe
12. Tratamentul fiscal al ajustărilor din deprecierea mijloacelor fixe.

Tarif de participare la seminar: 750 lei, preţ ce include materialul informativ și coffee break. Contul de plată se solicită la e-mail. Achitările se acceptă până la data 18.10.2018, inclusiv. Mai multă informație la e mail sau la telefon.

Detalii

Data: 20 octombrie 2018 ( orele 0900 — 1400).
Locaţie: Chișinău, Str. A. Pann 4.
Limba: română.
Tipul instruirii: Informativ practic.
Traineri: Trainer — Contabil șef (Sector industrial, peste 1000 de mijloace fixe în gestiune).Contacte:
Marca Klubafaceri SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com
Facebook: Marca Klubafaceri

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.