06
05 2017
1539

Seminar consultativ-practic: Legislaţia muncii în RM

Asociaţia Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova, AO „EcoFin-Consult”, Reprezentant Naţional al Republicii Moldova în Organizaţia Europeană pentru Calitate (EOQ) şi membru cu drepturi depline al acesteia, organizează Seminar consultativ-practic* în domeniul Legislației Muncii RM:
  • Procedura de angajare a personalului în baza CIM. Perioada determinată a contractului și munca prin cumul. Prestarea muncii în temeiul contractelor de prestări de servicii.
  • Disciplina muncii. Procedura aplicării măsurilor de stimulare și de sancționare. Regulamente aplicabile.
  • Procedura legală privind atragerea salariaților la răspunderea materială și încasarea prejudiciului material. Modele de documente.
  • Procedura încetării CIM: demisia, concedierea, încetarea în circumstanțe ce nu depind de voința părților și în baza acordului semnat de părți.
  • Consecințele interpretării eronate a legislației muncii.
  • Litigii de muncă – practica judiciară în Republica Moldova.
* Participanții la seminar vor fi asigurați cu material informativ și pauze de cafea. DURATA SEMINARULUI: 6 ore academice. PERIOADA DESFĂȘURĂRII SEMINARULUI: 18 mai 2017, orele 1330 – 1800. LIMBA DE INSTRUIRE: ROMÂNĂ. Formarea grupei cu limba rusă de instruire este condiționată de înscrierea unui număr de cel puțin 12 persoane. LECTOR: Dumitru STĂVILĂ, director al Inspectoratului de Stat al Muncii RM. LOCAȚIA: str. M. Kogălniceanu 34, mun. Chișinău, MD - 2012. CEREREA DE ÎNSCRIERE INFORMAȚII SUPLIMENTARE pot fi obținute la adresa electronică ecofininstruire@gmail.com sau la nr. de telefon (0 22) 27 33 94, 0 688 127 68; 079 377 375. Persoană de contact: Olga Ţurcanu.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.