15
02 2021
852

Seminar dedicat ONG-urilor: Aplicarea legislației fiscale, asigurărilor sociale și medicale în anul 2021 și întocmirea situațiilor financiare pentru anul 2020

Centrul de instruire şi consultanţă în management financiar şi contabilitate „ECONTABILITATE” al SC “PASILIUB-CONT” SRL invită contabili, manageri, coordonatorii și asistenții de proiecte din ONG la seminarul cu tematica: „Aspecte practice privind întocmirea situaţiilor financiare şi а declaraţiilor fiscale pe anul 2020 în ONG. Particularitățile aplicării legislației fiscale, asigurărilor sociale și medicale în anul 2021 pentru ONG”.

Evenimentul se va desfășura în perioada  18 -19 februarie 2021, respectiv 2 zile (20 ore academice)

Timpul desfășurării seminarului:

I zi –9.30 - 15.00 ; II zi – 9.00 -14.30


Locul desfășurării: on-line, Grup în platforma SKYPE (grup în care vor fi furnizate informații utile și după seminar). Includerea participanților în grup se efectuează în momentul recepționării Formularului participantului (se anexează).

Înregistrarea


CONTACTE:

Mihaela Lungu, metodist-asistent – tel: 069413644,

Elena TABAN, director, dr. în economie, conf. univ., contabil șef-expert, tel: 079 403192; 069 621096, e-mail: info@econtabilitate.md, etaban@mail.ru

Tematica:

1. Modificările la „Indicațiile metodice privind particularitățile contabilității în ONG” și la SNC: conținutul de bază și modul de implementare.
2. Particularitățile elaborării Politicilor contabile și a planului de conturi de lucru în ONG pe anul 2021.
3. Contabilitatea mijloacelor cu destinație specială și întocmirea rapoartelor către finanțatori.
4. Contabilitatea operațiunilor de primire, utilizare și restituire a mijloacelor desemnării procentuale.
5. Închiderea perioadei de gestiune pe anul 2020 în ONG: aspecte contabile, juridice și fiscale.
6. Studiu de caz și recomandări practice privind întocmirea situaţiilor financiare pentru anul 2020 în ONG (bilanțului, situaţiei de venituri şi cheltuieli, situaţiei modificărilor surselor de finanţare).
7. Conţinutul şi modul de întocmire a Notei explicative la situațiile financiare.
8. Modul de întocmire și prezentare a:
- Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2020 (Forma ONG17);
- Raportului financiar privind modul de utilizare a sumelor desemnării procentuale (Anexa 1D la Declarația ONG 17).
9. Particularitățile aplicării legislației fiscale și medicale în anul 2021 pentru ONG și completarea tabelului 1 al dării de seamă IPC 21 (asigurarea medicală, impozitul pe venit din salarii, impozitul pe venit la sursa de plată; alte impozite și taxe).
10. Aspecte problematice și recomandări practice cu privire la stabilirea, achitarea și declararea contribuțiilor la BASS și indemnizațiilor din contul BASS, precum și la completarea tabelului 2 al dării de seamă IPC 21.


Lectori:

Alexandru Nederița, doctor habilitat în economie, auditor, membru al grupului de lucru pentru elaborarea Legii contabilității și raportării financiare, SNC, Planului general de conturi contabile şi a altor acte normative;
Experți în domeniul fiscalității, asigurărilor medicale și sociale.

Costul seminarului pentru un participant (2 zile) – 1850 lei.

OFERTĂ:

La două  și mai multe persoane din aceiași entitate se acordă reducere 20% (1480 lei). Participanții la webinar vor primi setul de materiale practice în format electronic, scheme de formule contabile cu exemple practice, elaborate conform cerințelor actelor normative;
Certificat de participare – se prezintă imediat (on-line) și prin oficiul poștal imprimate pe hârtie.


CADOU: varianta electronică a modelului de Politici contabile pe anul 2021, elaborat în baza prevederilor modificate ale Indicațiilor metodice și SNC; modelul Notei explicative la situațiile financiare pe anul 2020.


Denumirea entității: “PASILIUB-CONT” SRL, Cod fiscal: 1007606004439

Date bancare: IBAN: MD68AG000000002251942046, BC „Moldova Agroindbank”, Sucursala 15, Chișinău, AGRNMD2X443.


Achitarea prin virament (se eliberează factura fiscală, fără TVA).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.