25
01 2019
1244

Seminar ,,Evidența întreprinzătorilor individuali și a gospodăriilor țărănești. Prezentarea rapoartelor IPC18, UNIF14, UNIF18 în perioada de tranziţie la VEN12'’

Scopul seminarului este instruirea specialiștilor în domeniul businessului individual în ceea ce privește cunoașterea şi utilizarea sistemului informațional economic în activitatea ÎI și GȚ, ca bază managerială pentru luarea deciziilor, cu referire specială la elementele patrimoniale şi de gestionare corectă. Tematica 1. Modul de ţinere a evidenţei contabile şi responsabilitatea pentru ținerea acesteia 2. Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor 3. Contabilitatea activelor pentru care se calculează uzura/amortizarea 4. Contabilitatea stocului şi a numerarului 5. Inventarierea patrimoniului 6. Prezentarea şi completarea rapoartelor/dărilor de seamă specifice ÎI și GȚ (IPC18, UNIF14, UNIF18 în perioada de tranziţie la VEN12). Obiectivele acestui seminar se axează pe: • utilizarea corectă a evidenței de specialitate • cunoașterea elementelor contabilităţii ÎI și GȚ • dezvoltarea deprinderilor de recurgere la noţiuni şi principii în abordarea problemelor practice • elaborarea şi respectarea unui program de lucru, atât individual cât şi în echipe, pentru realizarea atribuţiilor proprii cu profesionalism şi rigoare. Seminarul se bazează pe studii de caz (modele de documente) şi aplicaţii practice pentru formarea deprinderilor, aprofundarea şi consolidarea cunoştinţelor. Tarif de participare la seminar: 1150 lei, preţ ce include materialul informațional și coffee break. Contul de plată se solicită la e-mail. Achitările se acceptă până la data de 29 ianuarie 2018 (inclusiv). Mai multă informație la email sau la telefon. Coordonatele seminarului Data: 31 ianuarie 2018, orele 09:00 – 15:30 Locaţie: Chișinău, Anton Pann 4 Limba: română Tipul instruirii: Informațional practic Traineri: Specialist fiscal-contabil, practician. Contacte: Marca Klubafaceri SRL Telefon: 068 774 518 https://klubafaceri.wordpress.com/ Email: klubafaceri@gmail.com Facebook: Marca Klubafaceri

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.