10
09 2018
1292

Seminar ,,Evidența Întreprinzătorilor Individuali și Gospodăriilor Țărănești. Aspecte contabile şi fiscale’’

Scopul seminarului constă în instruirea specialiștilor în domeniul businessului individual în ceea ce privește cunoașterea şi utilizarea sistemului informaţional economic în activitatea ÎI și GȚ, ca bază managerială pentru luarea deciziilor, cu referire specială la elementele patrimoniale şi de gestionare corectă. Tematica: 1. Modul de ţinere a evidenţei contabile şi răspunderea acesteia; 2. Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor; 3. Contabilitatea proprietăţilor pentru care se calculează uzura/amortizarea; 4. Contabilitatea stocului şi a numerarului; 5. Inventarierea patrimoniului; 6. Prezentarea şi completarea rapoartelor/dărilor de seamă specifice Î.I. și G.Ț. Obiectivele acestui seminar se axează pe: • utilizarea corectă a evidenței de specialitate • cunoașterea elementelor contabilităţii ale ÎI și GȚ • dezvoltarea deprinderilor de a recurge la noţiuni şi principii în abordarea problemelor practice • elaborarea şi respectarea unui program de lucru atât individual cât şi în echipă pentru realizarea atribuţiilor proprii cu profesionalism şi rigoare. Seminarul se bazează pe studii de caz (model de documente) şi aplicaţii practice pentru formarea deprinderilor, aprofundarea şi consolidarea cunoştinţelor. Tariful pentru participare la seminar: 750 lei, preţ ce include materialul informativ și coffee break. Contul de plată se solicită prin email. Achitările se acceptă până la data de 14.09.2018 inclusiv. Mai multă informație aflaţi pe email sau la telefon. Data: 17 septembrie 2018, (09:00 – 14:00) Locaţie: Chișinău, Anton Pann, 4 Limba: română Tipul instruirii: Informativ practic Traineri: Specialist fiscal-contabil, practician Contacte: Marca Klubafaceri SRL Telefon: 068 774 518 Email: klubafaceri@gmail.com Facebook: Marca Klubafaceri

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.