23
02 2018
766

Seminar “Particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale"

ACAP te invită la un seminar “Particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale”, în cadrul căruia vor fi abordate următoarele aspecte: 1. Aspecte generale cu privire la contabilitatea: - mijloacelor cu destinație specială; - mijloacelor nepredestinate; - contribuțiilor fondatorilor și membrilor; - altor venituri și cheltuieli, cu excepția celor din activitatea economică; - veniturilor și cheltuielilor din activitatea economică. 2. Particularitățile contabilității aferente: - recunoașterii, evaluării, exploatării și ieșirii imobilizărilor corporale și necorporale procurate din diverse surse; - înregistrării stocurilor și altor active circulante pe surse de intrare și direcții de utilizare. 3. Contabilitatea capitalului propriu: - corecțiile rezultatelor anilor precedenți; - excedentul net (deficitul net) al perioadei de gestiune; - fondurile. 4. Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare, inclusiv: - etapele premergătoare întocmirii situațiilor financiare; - modul de întocmire și prezentare a informaţiei în: bilanț; situația de venituri și cheltuieli; situația modificărilor surselor de finanțare; nota explicativă; - aprobarea, semnarea și prezentarea situațiilor financiare; - reformarea bilanțului. 5. Prevederile legislației muncii pentru organizațiile necomerciale. 6. Modul de impozitare a veniturilor din activitatea statutară, inclusiv economică. 7. Modul de impozitare a venitului nerezidentului în cadrul activității statutare. 8. Politici contabile ale organizațiilor necomerciale. 9. Modul de impozitare a veniturilor din activitatea statutară, inclusiv economică. 10. Modul de impozitare a venitului nerezidentului în cadrul activității statutare. Data: 6 martie 2018 Ora: 9.00- 17.00 Locația: str. M.Varlaam 65, of.439 Pentru înregistrare la seminar, accesați link-ul sau contactați la numerele de telefon 022 541421, 541495

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.