23
02 2018
428

Seminar “Particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale"

ACAP te invită la un seminar “Particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale”, în cadrul căruia vor fi abordate următoarele aspecte:

1. Aspecte generale cu privire la contabilitatea:
— mijloacelor cu destinație specială;
— mijloacelor nepredestinate;
— contribuțiilor fondatorilor și membrilor;
— altor venituri și cheltuieli, cu excepția celor din activitatea economică;
— veniturilor și cheltuielilor din activitatea economică.

2. Particularitățile contabilității aferente:
— recunoașterii, evaluării, exploatării și ieșirii imobilizărilor corporale și necorporale procurate din diverse surse;
— înregistrării stocurilor și altor active circulante pe surse de intrare și direcții de utilizare.

3. Contabilitatea capitalului propriu:
— corecțiile rezultatelor anilor precedenți;
— excedentul net (deficitul net) al perioadei de gestiune;
— fondurile.

4. Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare, inclusiv:
— etapele premergătoare întocmirii situațiilor financiare;
— modul de întocmire și prezentare a informaţiei în:
bilanț;
situația de venituri și cheltuieli;
situația modificărilor surselor de finanțare;
nota explicativă;
— aprobarea, semnarea și prezentarea situațiilor financiare;
— reformarea bilanțului.

5. Prevederile legislației muncii pentru organizațiile necomerciale.

6. Modul de impozitare a veniturilor din activitatea statutară, inclusiv economică.

7. Modul de impozitare a venitului nerezidentului în cadrul activității statutare.

8. Politici contabile ale organizațiilor necomerciale.

9. Modul de impozitare a veniturilor din activitatea statutară, inclusiv economică.

10. Modul de impozitare a venitului nerezidentului în cadrul activității statutare.


Data: 6 martie 2018

Ora: 9.00- 17.00

Locația: str. M.Varlaam 65, of.439

Pentru înregistrare la seminar, accesați link-ul sau contactați la numerele de telefon 022 541421, 541495

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.