09
12 2020
210

Seminar practic: totalizarea anului în agricultură

Agricultura este una din activitățile de bază caracteristice pentru Republica Moldova. Cu siguranță, știți, deja, că problemele fiscal-contabile în domeniul agriculturii sunt multiple și specifice, cum ar fi:
- legislația este în continuă schimbare;
- fiecare subdomeniu al agriculturii este reglementat de un set diferit de acte normative;
- termenele de depunere ale documentației adiacente fiecărei specializări agricole sunt
diferite! Setul de documente necesare diferă, de asemenea!
- sunt confuzii în aplicarea facilităților pentru antreprenorii din agricultură.

De asemenea, cu siguranță știți, cât de important este să aveți înregistrări contabile
ireproșabile, astfel încât să încheiați corect anul fiscal!


Astfel noi vă îndemnăm să vă:
- optimizați eforturile
- asigurați că toate dările de seamă sunt corecte și depuse la timp
- cunoașteți totul despre lucrările contabile de închidere ale anului specifice companiilor cu activități agricole
- informați despre secretele elaborăii unei politici contabile eficiente în agricultură
-  eliminați riscul amenzilor și penalităților

Toate acestea sunt posibile cu ajutorul seminarului practic ”Totalizarea anului în agricultură.


Politici contabile pentru anul 2021”, în cadrul căruia experții PROACTIVE – Rodica DANII și Rodica CUȘMĂUNSĂ, mereu sensibile la problemele pe care le întâmpinați, vă oferă armele optime împotriva acestora!


Program:
1. Amortizarea mijloacelor fixe în scopuri fiscale
- Acte normative care reglementează calculul amortizării fiscale ale mijloacelor fixe;
- Reguli de trecere de la metoda veche la cea nouă de calcul a amortizării (model);
- Deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor privind reparaţia mijloacelor fixe proprii;
- Deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor pentru reparaţia mijloacelor fixe utilizate
în baza contractelor de leasing operaţional, locaţiune, concesiune, arendă, comodat,
etc;
- Determinarea rezultatului fiscal ca urmare a ieșirii mijloacelor fixe;
- Completarea Registrului privind evidenţa şi calcularea amortizării mijloacelor fixe şi
imobilizărilor necorporale în scopuri fiscale.


2. Modul de ajustare al veniturilor și cheltuielilor în scopuri fiscale; completarea
Declarației cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12);
- Aspecte practice privind ajustarea fiscală a veniturilor (impozabile și neimpozabile);
- Specificul ajustării fiscale al cheltuielilor (deductibile și nedeductibile);
- Facilități fiscale aferente impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător;
- Modul de completare al Declarației cu privire la impozitul pe venit (VEN12): interpetări eronate și recomandări

3. Algoritmul de întocmire al Situațiilor financiare
- Lucrările premergătoare întocmirii situațiilor financiare. Erorile tipice și modul de
corectare a acestora;
- Modul de completarea al Situațiilor financiare: erori frecvente și recomandări (studiu
de caz);
-  Reformarea Bilanțului


4. Elaborarea Politicilor contabile
- Structura Politicilor contabile;
- Modul de elaborare a Politicilor contabile;
- Proceduri de modificare și actualizare ale Politicilor contabile;

În cadrul seminarului vor fi prezentate numeroase exemple practice, iar aspectele
problematice vor fi explicate în baza studiilor de caz.


Traineri:
Rodica Cușmăunsă - conferențiar. univ. ASEM; contabil șef la mai multe companii; trainer PROACTIVE din anul 2016 și consultant în contabilitate; peste 1000 de persoane instruite și
mii de ore predate.
Rodica Danii - director financiar, manager resurse umane, contabil la companii cu rulaje mari; trainer PROACTIVE din anul 2016 și consultant în contabilitate; peste 1000 de persoane instruite și mii de ore predate.


Data evenimentului: 22 și 23 decembrie
Locație: online


Investiția:
1490 lei până pe 11 decembrie
1690 lei de pe 12 decembrie


Înregistrează-te aici

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.