28
02 2019
475

Seminarul „Aspecte contabile și fiscale privind mijloacele fixe”

Seminarul este axat pe abordarea aspectelor practice privind evidența mijloacelor fixe conform recomandărilor SNC. În acest context, vor fi examinate procedurile de revizuire a deprecierii valorii contabile a imobilizărilor corporale la finele fiecărui an calendaristic privind testarea activelor, conform p.7 al SNC ,,Deprecierea activelor”, precum şi corectarea cheltuielilor / veniturilor sau menţinerea lor a valorii contabile, activelor întreprinderii Dvs. Tematica: 1. Evidenţa legislativă, clasificarea și evaluarea mijloacelor fixe 2. Intrarea mijloacelor fixe 3. Evidenţa amortizării mijloacelor fixe 4. Reparaţia mijloacelor fixe 5. Derecunoașterea (ieșirea) imobilizărilor corporale 6. Evidența mijloacelor fixe în baza de leasing (operațional și financiar) 7. Particularităţile evidenței resurselor minerale 8. Deprecierea mijloacelor fixe conform SNC 9. Constatarea datelor în raport de depreciere (se oferă model de raport) 10. Ajustările contabile privind deprecierea mijloacelor fixe 11. Tratamentul fiscal al ajustărilor din deprecierea mijloacelor fixe 12. Completarea Borderoului mijloacelor fixe în scopuri fiscale (Conform modificări din 01.01.2019) Tariful de participare la seminar: 950 lei, preţ ce include materialul informațional și coffee break. Contul de plată se solicită la e-mail. Achitările se acceptă, inclusiv, până în data de 28 februarie 2019. Mai multă informație la e-mail sau la telefon. Coordonatele seminarului: Data: 2 martie 2019, (orele 09:00 – 16:00) Locaţie: Chișinău, str. A. Pann 4 Limba: română Tipul instruirii: Informațional practic Trainer: Contabil-șef (Sector industrial, peste 1000 de mijloace fixe în gestiune) Trainer: Specialist fiscal – contabil, practician. Contacte: Marca Klubafaceri SRL Telefon: 068 774 518 https://klubafaceri.wordpress.com/ Email: klubafaceri@gmail.com Facebook: Marca Klubafaceri Textul este oferit de organizatorul evenimentului.via | :

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.