16
10 2019
430

SNC + Legea contabilității

Trainingul de perfecționare „Legea contabilității și raportării financiare și modificarea SNC” va elucida neclaritățile în modificările din domeniul contabil. Scopul instruirii este de a aduce la cunoștință publicului larg despre modul de aplicare al modificărilor parvenite în SNC, dar și aspectele noi din Legea contabilității și raportării financiare. Înregistrează-te În contextul aplicării directivelor UE, unele acte normative au fost modificate și armonizate cu mediul internațional. În acest an avem modificările în Standardele Naționale de Contabilitate și Legea contabilității și raportării financiare. Am elaborat o sinteză a modificărilor în aceste acte. Modul de predare constă în analiza prevederilor legale și explicarea acestora prin intermediul exemplelor practice din experiența trainerilor Proactive, instruiți în cadrul trainingului organizat de Ministerul Finanțelor al R. Moldova privind modificările SNC. Astfel, în 2 zile de curs analizăm următoarele tematici: 1. Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 2. SNC „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori și evenimente ulterioare” 3. SNC „Stocuri” 4. SNC „Costurile îndatorării” 5. SNC „Diferențe de curs valutar și de sumă” 6. SNC „Imobilizări necorporale și corporale” 7. SNC „Deprecierea activelor” 8. SNC „Creanțe și investiții financiare” 9. SNC „Contracte de construcții” 10. SNC „Capital propriu și datorii” 11. SNC „Venituri” 12. SNC „Cheltuieli” 13. SNC „Prezentarea situațiilor financiare” Traineri: Rodica Cușmăunsă - conferențiar. univ. ASEM; contabil-șef Vulpe SRL; contabil-șef Competent - Grup SRL. Rodica Danii - director financiar MVI SRL; manager resurse umane IPC Bucovăț SRL; contabil-șef Geoship Company SRL. Înregistrare Investiție:
  • 1990 lei, până la 23 octombrie 2019
  • 2190 lei, după 23 octombrie 2019
*Clienții fideli Proactive, beneficiază de reducere 5% Data: 30 și 31 octombrie 2019, ora 9:00 - 17:00 Locație: str. M. Varlaam 65, of. 330 (clădirea Moldagroconstrucția) Tel. 078693000 Email: contabil@pro-active.md Web: www.pro-active.md Coordonator eveniment: Cătălina Barac

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.