28
01 2020
398

Totalizarea anului în ONC

Contabilitatea în organizațiile necomerciale este condiționată de un şir de particularităţi care rezultă din scopul şi specificul activităţii acestora. Pentru organizaţiile necomerciale sunt prevăzute formulare distincte de situaţii financiare și rapoarte fiscale, care diferă de formularele similare ale entităţilor economice. Seminarul cuprinde materialele aferente studiului aprofundat al contabilităţii surselor de finanţare, activelor, veniturilor şi cheltuielilor, precum şi al modului de întocmire şi prezentare al situaţiilor financiare și fiscale. Înregistrare Scop:
  • asimilarea principalelor aspecte teoretice şi practice privind contabilitatea tranzacţiilor în organizaţiile necomerciale;
  • prezentarea informaţiilor în situaţiile financiare și rapoartele fiscale;
  • interpretarea şi aplicarea prevederilor actelor normative privind contabilitatea în organizaţiile necomerciale;
  • analiza procedeelor şi opţiunilor contabile aferente tranzacţiilor specifice
  • calcularea indicatorilor din situaţiile financiare și rapoartele fiscale, în special Declarația privind impozitul pe venit
Program 1. Organizarea contabilităţii în ONC-uri 1.1 Cerinţe generale privind organizarea contabilităţii 1.2 Elaborarea bugetelor şi controlul executării acestora 1.3 Particularităţile elaborării şi aplicării politicilor contabile 1.4 Structura planului de conturi de lucru 2. Contabilitatea surselor de finanţare ale organizaţiilor necomerciale 2.1 Contabilitatea mijloacelor cu destinaţie specială 2.2 Contabilitatea mijloacelor nepredestinate 2.3 Contabilitatea contribuţiilor fondatorilor şi membrilor 2.4 Contabilitatea fondurilor 3. Particularităţile contabilităţii activelor organizaţiilor necomerciale 3.1 Reguli generale privind contabilitatea activelor 3.2 Contabilitatea imobilizărilor necorporale şi corporale 3.3 Contabilitatea stocurilor 3.4 Contabilitatea avansurilor acordate şi altor active circulante 4. Particularităţile contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor organizaţiilor necomerciale 4.1 Componenţa şi clasificarea veniturilor şi cheltuielilor 4.2 Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor aferente mijloacelor cu destinaţie specială 4.3 Contabilitatea altor venituri şi cheltuieli 4.4 Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor din activitatea economică 4.5 Modul de închidere a conturilor de venituri şi cheltuieli şi de determinare a excedentului net (deficitului net) al perioadei de gestiune 5. Situaţiile financiare și rapoartele fiscale ale organizaţiilor necomerciale 5.1 Componenţa şi etapele premergătoare întocmirii situaţiilor financiare și fiscale 5.2 Structura şi modul de întocmire a indicatorilor: • bilanțului, • situaţiei de venituri şi cheltuieli, • situaţiei modificărilor surselor de finanţare, • notei explicative la situaţiile financiare 5.3 Particularitățile impozitării și raportării fiscale în ONC. Modul de întocmire a Declarației privind impozitul pe venit. 6.Studiu de caz privind calcularea indicatorilor situaţiilor financiare și fiscale Înregistrare Formator: Lidia Cauș - dr. conferențiar univ., contabil practician, lector și formator. Data: 5 Februarie 2020 Ora: 9.00 - 15.00 Investiția în cunoștințe:
  • 1190 lei până pe 28 ianuarie,
  • 1590 din 29 ianuarie
Adresa: M. Varlaam 65, of.330, clădirea Moldagroconstrucția Contact: Cătălina - 078693000; contabil@pro-active.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.