27
01 2018
1150

Vrei să fii la curent cu derularea operațiunilor de import-export?

Centrul de formare antreprenorială te invită la seminarul aplicativ-practic, intitulat ”Operațiuni import-export”. Data desfășurării: 1-2 februarie 2018 Locul desfășurării: Camera de Comerț și Industrie, bd. Ștefan cel Mare, 151, Sala de Ședințe, etajul II Scop și rezultate: Obţinerea abilităţilor practice privind operațiunile de export – import și documentarea fluxurilor în domeniul comerțului. Grup – țintă: Brocheri vamali, manageri de vânzări şi logistică, jurişti, activitatea cărora prevede gestionarea operațiunilor de export – import. Din program: curs Vama - Cadrul legislativ și institutional în domeniul vamal: Codul Vamal și acte normative în domeniu. (Noul Cod Vamal al RM) Sistemul organelor vamale
 • Rolul Brokerilor vamali
 • Prioritățile în domeniul vamal conform Acordului de Asociere
 • Regimuri vamale: clasificarea și beneficiile regimurilor vamale
 • Drepturi de import și export. Baza de calcul. TARIM Originea mărfurilor
 • Declarația vamală, documente de insoțire
 • Procedura de declarare a mărfurilor
 • Declarare electronica: import, tranzit
 • Documente de transport international
 • Tranzit international. Sistemul carnet TIR
 • Admitere temporară. Sistemul Carnete ATA
 • Proceduri simplificate de vămuire
 • Agent economic autorizat: AEO
 • Proceduri simplificate de vămuire
 • Vămuire la domiciliu
Traineri: Natalia Calenic, Vicepreședinte CCI, Corneliu Croitoru, Șef Direcția Serviciul Vamal, Valentin Armaș, Șef secția servicii în comerțul international CCI Contact : +373(22) 235294,23 3286 e – mail: marina.popovici@chamber.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.