01
07 2020
849

Webinar ACAP : "Mijloacele fixe: situații specifice, erori frecvente, aspecte fiscale"

ACAP Vă invită la webinar online cu genericul "Mijloacele fixe: situații specifice, erori frecvente, aspecte fiscale"

 

Modulul 1.  8 iulie 2020, 11:00 -14:00

1. Recunoașterea mijloacelor fixe (MFîn contabilitate Condițiile de recunoaștere a obiectelor în calitate de mijloace fixe și imobilizări amortizabile.Recunoașterea și evaluarea MF – reglementări financiare VS reglementări fiscale. Prevederile în politicile contabile ale entității aferent recunoașterii mijloacelor fixe și influența deciziilor luate asupra rezultatului în scopuri fiscale.

2. Modalitățile de intrare a mijloacelor fixe. Componența costului de intrare în diverse situații: achiziționare, crearea de sine stătător, primite în schimb, sub formă de aport la capitalul social, cu titlu gratuit, contractele de leasing. Costurile, ce urmează de a fi incluse în costul de intrare și “costuri ambiguu”.

3. Evaluarea ulterioară a mijloacelor fixe.  Reevaluarea MF – drept sau obligațiune. Contabilizarea rezultatelor reevaluării, precum și prezentarea în situațiile financiare. Consecințele fiscale și perfectarea ajustărilor reevaluării mijloacelor fixe în Declarația cu privire la impozitul pe venit.

 

Modulul 2. 10 iulie 2020, 11:00-14:00

4. Amortizarea mijloacelor fixe. Determinarea duratei de utilizare a mijloacelor fixe (diferențele dintre evidența financiară și reglementările fiscale). Modificări ale duratei de utilizare și altor condiții în cadrul calculării amortizării. Metode de calculare a amortizării conform SNC și reglementărilor fiscale. MF neamortizabile

 

5. Deprecierea mijloacelor fixe. Deprecierea activelor  - obligațiune sau opțiune. Indici ai deprecierii activelor. Algoritmul aferent procedurii de depreciere – ce, când și unde reflectăm în contabilitate. Perfectarea documentară, calcule, situații controversate. Influența deprecierii mijloacelor fixe asupra contabilității financiare și consecințele fiscale.

 

6. Derecunoașterea mijloacelor fixe. Vânzarea mijloacelor fixe, înregistrarea pierderilor din vânzarea mijloacelor fixe. Lichidarea din motivul uzurii fizice și/sau învechirii morale a mijloacelor fixe. Tratamentul contabil al costurilor efective aferente ieșirii mijloacelor fixe. Donarea mijloacelor fixe. Calcularea TVA aferent derecunoașterii mijloacelor fixe.

 

7. Prezentarea informațiilor în Nota explicativă a situațiilor financiare.

 

8 ore academice
08.07.2020 - 10.07.2020
11:00 -14:00
Georgeta Covaliov-Rusu, CAP, АССА DipIFR, ACCA IPSAS, ACCA Business Valuations, Diplom IBMI Germany in Financial Management, formator АСАР
Română
Distanță
1000 MDL
Reduceri pentru membrii ACAP - 10%. Investiția include: ore de webinar, materialele de instruire, consultația expertului, document de participare.

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.