Documente și comentarii

Modalitatea de calcul al salariului mediu în contextul pandemiei de COVID-19

În contextul crizei actuale cauzate de pandemia de COVID-19, unele companii și-au sistat activitatea pe perioada stării de urgență sau a stării de urgență în sănătate publică, iar dificultățile financiare au dus la instituirea șomajului tehnic sau a staționării în conformitate cu prevederile art. 80 și 801 ale Codului muncii.

 

În cazul șomajului tehnic, salariații pot beneficia de o indemnizație ce nu poate fi mai mică de 50% din salariul de bază, cu excepția cazului în care șomajul a intervenit prin acordul părților și contractul a fost suspendat.

 

În cazul staționarii, achitarea retribuției depinde de motivul staționării. Mai exact, dacă staționarea a avut cauze ce nu depind de părți, retribuirea se va realiza la valoarea  de cel puțin 2/3 din salariul de bază pe unitate de timp (cel puțin valoarea unui salariu minim pe unitate de timp pentru fiecare oră de staționare). Staționarea din cauza angajatorului presupune compensarea în întregime a salariului, pe când vina salariatului absolvă angajatorul de orice plăți salariale în caz de staționare.

 

Având în vedere prevederile legislației în vigoare, impactul acestor evenimente influențează într-un mod sau altul mărimea salariului mediu. Astfel, anumite aspecte urmează a fi avute în vedere la calcularea salariului mediu în situațiile în care în lunile precedente acestui calcul salariații s-au aflat în șomaj tehnic sau în staționare.

 

Conform Codului muncii, salariul mediu este garantat salariaților în cazurile prevăzute de legislația în vigoare, de contractele colective și/sau cele individuale de muncă. Metodologia de calcul al salariului mediu este aplicabilă personalului încadrat pe bază de contract individual de muncă, atât pentru salariații de bază, cât și pentru cei care prestează munca prin cumul la alte entități, asociații și instituții, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică.

Hotărârea Guvernului nr. 426 din 26.04.2004 privind modul de calcul al salariului mediu prevede că salariul mediu se aplică pentru calculul mai multor drepturi salariale, și anume:

 • indemnizația de concediu;
 • compensația pentru concediul de odihnă nefolosit;
 • indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă achitate din mijloacele angajatorului;
 • indemnizația de eliberare din serviciu;
 • alte cazuri prevăzute de legislație, de convențiile și contractele colective și de contractele individuale de muncă, în care salariaților li se garantează salariul mediu.

 

La calcularea salariului mediu ar trebui avute în vedere următoarele aspecte-cheie:

 • stabilirea situației și a circumstanțelor pentru menținerea salariului mediu;
 • unitatea de timp utilizată (de exemplu zi calendaristică, zi lucrătoare, oră);
 • perioada de decontare utilizată la calculul salariului mediu (de exemplu trei luni, 12 luni);
 • analiza plăților aferente retribuirii muncii și a compensațiilor care urmează a fi incluse în/excluse din calculul salariului mediu;
 • alte prevederi specifice aplicabile cazurilor particulare.

 

În general, în baza de calcul a salariului mediu se includ toate tipurile de remunerare și plățile de compensare care sunt nemijlocit legate de activitatea de muncă[1]. Iată câteva exemple:

 • salariul;
 • sporurile şi suplimentele la salariu ce țin nemijlocit de activitatea de muncă (de exemplu, pentru rentabilitate sau eficiență);
 • sporul pentru cumularea profesiilor (funcțiilor);
 • plățile de stimulare (de exemplu, bonusul de performanță) și compensare;
 • adaosul pentru munca prestată pe timp de noapte, munca în schimburi sau cea suplimentară;
 • compensația pentru munca prestată în zilele de repaus şi de sărbătoare nelucrătoare.

 

Totodată, există anumite plăți și compensații care nu sunt legate nemijlocit de activitatea de muncă, care deci nu vor fi avute în vedere la calculul salariului mediu[2]. Printre astfel de plăți se numără:

 • indemnizația de eliberare din serviciu, ajutorul de șomaj şi alte indemnizații;
 • diurnele şi alte plăți aferente cheltuielilor de deplasare;
 • ajutorul material;
 • chiria achitată de angajator în beneficiul salariatului pentru închirierea locuinței;
 • plățile aferente contractelor pentru drepturile de autor aferente creațiilor științifice, literare şi de artă;
 • premiile cu caracter unic acordate cu ocazia unor zile de sărbătoare, inclusiv cu ocazia zilelor profesionale;
 • cadourile şi alte plăți efectuate din alte surse decât cele alocate pentru retribuirea muncii;
 • costul biletelor oferite salariaților şi copiilor acestora pentru odihnă, excursii şi călătorii şi plătite integral sau parțial din contul angajatorului.

 

Revenind la plățile achitate salariatului în cazul șomajului tehnic sau al staționării, putem conchide că acestea sunt plăți care nu sunt efectiv legate de activitatea de muncă a salariatului, deci aceste sume nu urmează a fi incluse în baza de calcul a salariului mediu.

 

Cel mai adesea, angajatorii apelează la calculul salariului mediu în cazul calculării indemnizațiilor de concediu de odihnă și al indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă achitate din mijloacele angajatorului. În continuare, vom analiza câteva situații specifice de calcul al salariului mediu în condițiile generate de pandemia de COVID-19. În exemplele oferite ne vom limita la situația unui salariat cu regim normal de muncă de cinci zile pe săptămână, opt ore pe zi, având un salariu lunar brut de 10.000 lei.

 

Algoritmul de stabilire a indemnizației de concediu anual Situația 1: În perioada aprilie – mai 2020, salariatul s-a aflat în șomaj tehnic, beneficiind de o indemnizație de 100% din salariul de bază.  În perioada 15 – 17 iunie 2020, a solicitat concediu anual de odihnă pentru trei zile. Situația 2: Persoana „X” a fost angajată pe data de 1 mai 2020, iar în perioada 15 – 31 mai 2020 a beneficiat de șomaj tehnic de 5.000 lei. În perioada 15 – 17 iunie 2020, angajatul a solicitat concediu anual pentru trei zile. Situația 3: Salariatul s-a aflat în șomaj tehnic în perioada  martie – mai 2020, iar în perioada 15 – 17 iunie 2020 a solicitat concediu anual pentru trei zile.
Stabilirea circumstanțelor pentru menținerea salariului mediu

Da, în baza art. 115 al Codului muncii

Unitatea de timp utilizată la calcul Zi calendaristică (pct. 6, alin (1), Hotărârea Guvernului nr. 426 din 26.04.2004)
Perioada de decontare utilizată la calculul salariului mediu

trei luni (pct. 5, Hotărârea Guvernului nr. 426 din 26.04.2004)

Analiza plăților aferente retribuirii muncii, compensațiilor și perioadelor de decontare care urmează a fi incluse în/excluse din calcul, precum și alte prevederi specifice de avut în vedere

La calcularea salariului mediu nu se vor include indemnizația de șomaj tehnic (pct. 4, Hotărârea Guvernului nr. 426 din 26.04.2004), nici zilele nelucrate efectiv. În situația respectivă, calcularea salariului mediu se va face reieșind din timpul efectiv lucrat la entitate (pct. 11, Hotărârea Guvernului nr. 426 din 26.04.2004)

La calcularea salariului mediu, în baza de calcul nu se vor include indemnizația de șomaj tehnic (pct. 4, Hotărârea Guvernului nr. 426 din 26.04.2004), nici zilele nelucrate efectiv.

 În situația respectivă, salariul mediu se va determina din câștigul pe ultimele trei luni din cele 12 luni premergătoare evenimentului de plată, în care salariatul a avut zile efectiv lucrate și a avut câștiguri (pct. 11, Hotărârea Guvernului nr. 426 din 26.04.2004).

 

 

 

 

Rezultatul calculului:

Din cele de mai sus se observă că neprecizarea timpului lucrat pe motiv de șomaj tehnic/staționare din ultimele luni premergătoare situației de calcul al salariului mediu afectează rezultatul salariului mediu. Prin urmare, este foarte important să se țină cont de fiecare situație specifică corelată cu prevederile din Hotărârea Guvernului nr. 426 din 26.04.2004.

 ________________________

[1] Lista completă a tipurilor de forme de retribuire a muncii și de compensații care urmează a fi incluse în calculul salariului mediu sunt specificate la pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 426 din 26.04.2004

[2] Lista completă a tipurilor de forme de retribuire a muncii și de compensații care nu se include în calculul salariului mediu sunt specificate la pct. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 426 din 26.04.2004

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1251 vizualizări

Data publicării:

07 Decembrie /2020 14:10

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon