Modificarea și completarea Standardelor Naționale de Contabilitate

Mesaj #1
04 septembrie 2017, 14:37 | Modificarea și completarea Standardelor Naționale de Contabilitate
Standardele Naționale de Contabilitate au fost completate cu prevederi care nu au fost transpuse în proiectul Legii contabilității și raportării financiare, dar și vor fi simplificate în vederea asigurării implementării principiilor Directivei contabile de reducere a cerințelor înaintate față de entitățile care aplică SNC în comparație cu cele care aplică IFRS.