Documente și comentarii

CP L.01.14:2014 Sistem tip de normare a muncii în construcții

Prezentul Cod practic determină structura şi conţinutul sistemului tip de normare a muncii pentru întreprinderile din ramura de construcţii şi producerea materialelor de construcţii (în continuare – întreprinderi). Documentul este elaborat ca suport metodologic pentru întreprinderi, în elaborarea şi raţionalizarea sistemelor de normare a muncii, ţinând cont de condiţiile organizatorice şi tehnice (de muncă) ale proceselor tehnologice din întreprindere (utilizarea echipamentelor şi materialelor, tehnologiilor şi metodelor de lucru, altor factori tehnico-organizatorici), care afectează semnificativ normele de muncă. La elaborarea sistemului de normare a muncii în întreprinderile de construcţii se urmărește formarea complexului de decizii, stabilite în actele normative locale al întreprinderii sau contractul colectiv, care determină:

  • norme de manoperă pe categorii de lucrări şi locuri de muncă, utilizate la întreprindere la realizarea tuturor categoriilor de lucrări (funcţii) (în continuare - norme de muncă), precum şi metodele şi procedeele de elaborare ale acestora;
  •  
  • modul şi condiţiile de implementare a normelor de muncă la condiţiile concrete de producere, la locurile de muncă;
  •  
  • modul şi condiţiile de înlocuire şi revizuire a normelor de muncă pe măsura perfecţionării sau introducerea de noi echipamente, tehnologii şi implementarea unor măsuri organizatorice sau de altă natură pentru asigurarea creşterii productivităţii muncii, precum şi în cazul utilizării unor echipamente învechite fizic şi moral.

Principalele obiective ale sistemului de normare a muncii la intreprindere sunt:

  • crearea condiţiilor necesare pentru implementarea proceselor organizatorice, tehnologice şi de muncă raţionale, îmbunătăţirea organizării muncii;
  •  
  • menţinerea unui nivel normal de intensitate a muncii la realizarea lucrărilor (prestarea serviciilor);

Elaborarea sistemului de normare al muncii determină normele de muncă aplicabile la procesele tehnologice (de munca) şi condiţiile tehnico-organizatorice de executare ale acestora la întreprindere. În procesul analizei condiţiilor tehnoco-organizatorice de executare a proceselor tehnologice (de muncă) la întreprindere este necesar să fie luate în considerare tehnologiile, metodele, standardele de execuţie a lucrărilor (prestare a serviciilor), parametrii de funcţionare şi întreţinere a echipamentelor utilizate, condiţiile de muncă la locurile de muncă, formele de organizare a muncii, formele de organizare a muncii şi a odihnei şi alţi parametri, inclusiv întreruperile reglementate, caracteristicile lucrărilor efectuate, divizarea şi cooperarea muncii raţionale, utilizate la întreprindere.

Data limită pentru comentarii: 30.01.2015

Fişiere STNMC.pdf Nota.docx Persoane responsabile Larisa Dulțeva tel: 0 22 204-585 e-mail: larisa.dulteva@gmail.com

via particip.gov.md

 

3175 vizualizări

Data publicării:

30 Decembrie /2014 15:14

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon