09
10 2014
1234

Investitorii vor fi susținuți în instruirea personalului și crearea locuri noi de muncă

Cheltuielile, suportate de investitori pentru pregătirea și instruirea personalului în legătură cu crearea locurilor noi de muncă, vor fi acoperite din mijloacele prevăzute în bugetul de stat. Compensația nu va depăși 50 la sută din suma cheltuielilor, ce au revenit la fiecare angajat – guvernul a aprobat un Regulament în acest sens. Astfel, beneficiari ai compensației vor fi investitorii, înregistrați ca subiect ai activității antreprenoriale în RM. Iar decizia privind compensarea cheltuielilor nominalizate va fi luată de Consiliul de administrare a bugetului pentru implementarea Programului ”Promovarea exportului”, creat de Ministerul Economiei. Membrii acestui Consiliu sunt reprezentanți ai autorităților publice, ai asociațiilor de business, altor organizații ale societății civile. Consiliul va selecta și Centrele de instruire profesională, unde se va efectua instruirea. Se va lua în considerație existența unor cadre didactice calificate în aceste centre, calitatea programelor de instruire, existența unei baze informaționale, utilaje și materiale moderne, posibilitatea desfășurării unei practici de studiu complexe, precum și contractele încheiate sau a unor acorduri de intenție dintre aceste centre și companiile care necesită instruirea personalului. Formarea profesională va fi asigurată conform principiului învățămîntului dual. Centrele de instruire selectate se vor regăsi în lista centrelor, în care instruirea poate fi compensată de către stat, în condițiile Regulamentului nominalizat, care va fi plasat pe pagina web a Ministerului Economiei. Consiliul va selecta, de asemenea, profesiile pentru care se compensează cheltuielile în baza propunerilor făcute de investitori. Prioritate vor avea propunerile ce vor veni de la companiile din domeniul producerii industriale, eficienței energetice, asigurării infrastructurii calității, alte domenii, în care există deficit de cadre pe piața internă. Lista profesiilor va fi și aceasta publicată pe pagina web a Ministerului Economiei. Compensațiile vor fi oferite investitorilor în baza cererilor, la care se va anexa informația succintă despre companie, informația cu privire la lipsa datoriilor la buget, parametrii economici ai proiectului, în care vor fi implicați muncitorii instruiți, copia contractului cu Centrul de instruire. Cererile vor fi examinate de Consiliu într-un termen ce nu va depăși 30 de zile calendaristice. Transferul compensației se va efectua în 30 de zile calendaristice din data deciziei de a satisface cererea investitorului. În cazul în care resursele financiare nu sunt suficiente pentru toți solicitanții, prioritate se va da proiectelor care presupun cea mai mare productivitate a muncii. Iar dacă nivelul de productivitate a muncii este similar, compensarea se va efectua proporțional. Propunerea de compensare a cheltuielilor pentru instruire vine din mediul de afaceri, de la Asociația Investitorilor Străini din Moldova, Iar proiectul Regulamentului a fost consultat cu aceasta și cu alte organizații ale societății civile. Astfel că toată informația legată de acțiunile și deciziile Consiliului, rapoartele privind utilizarea mijloacele bugetare alocate în acest sens vor fi date publicității. Inclusiv, propunerile investitorilor, a asociațiilor de business pentru Ministerul Finanțelor, în alocărilor, prevăzute în acest scop în bugetul anului următor.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.