27
07 2015
2434

Mai multă claritate la constatarea infracțiunii de îmbogățire ilicită

Ministerul Justiției propune un proiect de modificare a Codului penal, prin care cuantifică proporția, care va fi calculată la momentul aprecierii infracțiunii de ”îmbogățire ilicită”, prevăzută de articolele 106, 1 și 330,2 al Codului penal. Astfel, infracțiunii de ”îmbogățire ilicită” va fi constatată atunci când valoarea bunurilor dobândite de o persoană cu funcție de răspundere sau de o persoană publică va depăși veniturile obținute de acestea cu suma de 10.000 lei. Proiectul de lege precizează că bunurile pot fi deținute nemijlocit de către persoanele cu funcții de răspundere și persoanele publice sau prin intermediul unor terţi. Prin acest proiect de lege Ministerul Justiției vine să se conformeze opiniilor expuse de Curtea Constituțională, care a arătat că legiuitorul a utilizat la constatarea infracțiunii de ”îmbogățire ilicită” noţiunea vagă de valoare a bunurilor, care depășește ”substanțial” mijloacele dobândite, adică veniturile legale obținute de subiecții infracțiunii. Prin stabilirea, în mod simplu, a sumei de 10.000 lei vor înlăturate interpretările arbitrare, fapt ce este confirmat și în aplicarea legislației europene și internaționale. De exemplu, în India este stabilit un mecanism clar de calcul al termenului substanțial, adică, atunci, când persoana cu funcții de răspundere sau publică deține bunuri, a căror valoare depășește 10% din venitul legal obținut. În aceste cazuri se consideră a fi întrunită latura obiectivă din componența de infracțiune a ”îmbogățiri ilicite”.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.