18
08 2014
1566

Ministerul Finanțelor a elaborat Proiectul HG "Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative" 44 imprimare Proiecte de Hotărîri de Guvern

Întru executarea art. II din Legea nr.89 din 29 mai 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.419 din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, Ministerul Finanţelor a elaborat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Proiectul conţine amendamente la legea privind finanțele publice locale referitor la reglementarea domeniului de atragerea împrumuturilor pe termen lung și emiterea garanțiilor de către APL, și ținerea evidenței. Modificările propuse în legea instituțiilor financiare țin de îmbunătățirea procesului de monitorizare a datoriei sectorului public și prevăd prezentarea informației privind creditele acordate de către băncile comerciale.

Data limită pentru comentarii: 03.09.2014

Fişiere Proiect de lege Fişiere suplimentare Nota informativă Persoane responsabile Elena Matveeva, tel. 022 26 27 26, e-mail: elena.matveeva@mf.gov.md

via particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.