Proiectul de hotărîre a Guvernului „cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010”

Se propune spre consultări proiectul de Hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul țării și de acordare a facilităților fiscale și vamale pentru proiectele de asistență tehnică externă în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte” În acest context, atragem atenția asupra faptului că noile proiecte propuse sunt marcate cu culoare galbenă, iar cele propuse spre excludere (finalizate) – sunt tăiate cu roșu.

Data limită pentru comentarii: 24.04.2014

Fişiere Hotarîre Fişiere suplimentare Lista Persoane responsabile Dumitru Molceanu Direcţia generală coordonarea politicilor, a asistenței externe și reforma administrației publice centrale tel.: 022 250 205 dumitru.molceanu@gov.md

via particip.gov.md

Instituții:

Guvernul Republicii Moldova

2652 vizualizări

Data publicării:

14 Aprilie /2014 15:04

Domeniu:

Legislație fiscală

Etichete:

Proiect | TVA | Guvern

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon