Proiectul de hotărîre a Guvernului „Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010”

Proiectul dat aprobă modificările și completările ce se operează în anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 “Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte”.

Data limită pentru comentarii: 22.12.2014

Fişiere Decembrie 2014 Fişiere suplimentare Cancelaria Persoane responsabile Daniela Solomca e-mail: daniela.solomca@gov.md tel.: 022 250-465

via www.particip.gov.md

Instituții:

Guvernul Republicii Moldova

1633 vizualizări

Data publicării:

09 Decembrie /2014 09:22

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon