Documente și comentarii

Proiectul HG privind modificarea și completarea Regulamentului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014

Proiectul HG privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014 Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat proiectul Hotărârii de Guvern privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări. Proiectul Hotărârii Guvernului menționat a fost elaborat în scopul aducerii în concordanță a completărilor operate la Codul fiscal, precum și ca urmare a elucidării unor situații la care au fost abordate întrebări din partea contribuabililor vizavi de reținerea impozitului pe venit din veniturile sub formă de salariu. Astfel, proiectul în cauză prezintă explicații suplimentare aferent modului de acordare a scutirilor pentru persoanele fizice străine care obțin pe parcursul anului statutul de rezident în scopuri fiscale, precum și modul de renunțare benevolă la scutirea dată. De asemenea, în proiectul dat se prezintă explicații aferente statutului de persoană întreținută. Este de menționat că necătând la faptul că prin art.35 alin.(2 ) din Codul fiscal se stabilesc expres condițiile în care persoana se consideră întreținută și la pct.15 din Regulamentul menționat se face trimitere la acestea, din partea contribuabililor parvin întrebări ce țin de concretizarea vârstei persoanei întreținute. Astfel, prin completarea la punctul menționat ne propunem de a face o claritate pentru contribuabili la acest subiect. Un alt moment, nu mai puțin important este și stabilirea modului de calculare și declarare a impozitului pe venit în dările de seamă fiscale în situațiile în care persoanei fizice, conform instanței de judecată, i se achită plățile salariale pentru perioada în care acesta a fost eliberat nelegitim din serviciu. Proiectul și Nota informativă 

via | contabilsef.md

 

1878 vizualizări

Data publicării:

11 August /2015 11:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon