Proiectul HG privind modificarea și completarea unor HG în scopul asigurării Legii privind achiziţiile publice nr. 96-XVI din 13.04.2007

Ministerul Finanţelor a remis spre examinare şi avizare autorităţilor publice centrale şi organizaţiilor interesate proiectul Legii privind atribuirea contractelor de achiziţii publice sectoriale Documentaţia-standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri, lucrări și servicii conţine o descriere detaliată şi exhaustivă a procesului de achiziţie publică, precum şi, conţine documente model care sunt utilizate atît de către grupurile de lucru ale autorităţilor contractante, cît şi de către operatorii economici participanţi în cadrul procedurilor de achiziţie publică. Luînd în considerație faptul că procesul de achiziție publică este unul dinamic, pe parcursul implementării Documentaţiilor-standard pentru realizarea achiziţiilor publice s-au identificat mai multe aspecte care urmează a fi îmbunătățite pentru ca acestea să devină mai „user friendly”, inclusiv de a le ajusta la noile cerințe și doleanțe ale autorităților contractante care reprezintă beneficiarii primari ai Documentațiilor respective.

Data limită pentru comentarii: 12.12.2014

Fişiere Proiect HG Fişiere suplimentare Nota informativa Anexa nr.1 Anexa nr.2 Anexa nr.3 Persoane responsabile Dumitru Ochincă 022 26 27 06 dumitru.ochinca@mf.gov.md

via particip.gov.md

Instituții:

Guvernul Republicii Moldova

1589 vizualizări

Data publicării:

25 Noiembrie /2014 10:47

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

proiect de lege | Hotarare de Guvern | achiziţiile publice

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon