Documente și comentarii

Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului Legii privind supravegherea pieţei

Conceptul de bază al proiectului de lege propus este stabilirea unor cerinţe şi principii comune pentru toate autorităţile împuternicite cu funcţii de supraveghere a pieţei, stabilirea modului de interacţiune a acestora în scopul unei activităţi eficiente. Avînd în vedere, că pentru diferite tipuri de produse sînt stabilite diferite autorităţi de supraveghere a pieţei pentru realizarea politicilor în domeniu, activitatea cărora este reglementată prin cadrul normativ vertical care pot conţine stipulări diferite, iar în unele cazuri contradictorii se impune necesitatea elaborării unei legi cu stabilirea cerinţelor generale unice. Este important de menţionat că proiectul legii introduce unele prevederi noi pentru domeniul supravegherii pieţei neaplicate pînă în prezent în Republica Moldova, cum ar fi:

  • crearea sau mai bune zis integrarea autorităţilor de supraveghere a pieţei în sistem;
  • desemnarea autorităţii de coordonare a activităţilor de supraveghere a pieţei;
  • includerea competenţelor organului vamal privind controlul produselor întrate pe teritoriul vamal al RM;
  • desfăşurare activităţilor de supraveghere a pieţei în baza unui program general sau a programelor sectoriale, şi respectiv evaluarea efectelor implementării acestor programe;
  • crearea sistemelor informaţionale privind notificare privind produsele periculoase şi a sistemului naţional de supraveghere a pieţei.
  • Proiectul legii stabileşte cadrul legal pentru abordarea sistemică a activităţii de supraveghere a pieţei. Principiile abordării sistemice fiind: elaborarea programului general de supraveghere a pieţei, sau a programelor sectoriale, în care se specifică acţiunile de supraveghere a pieţei, evaluarea periodică a activităţilor de supraveghere a pieţei şi obligativitatea instituirii unor mecanisme adecvate de comunicare şi coordonare între autorităţile de supraveghere a pieţei.

Proiectul legii stabileşte cadrul legal privind colaborarea dintre autorităţile de supraveghere a pieţei şi organul vamal pentru a asigura un control efectiv al siguranţei produselor în scopul neadmiterii pătrunderii pe piaţa internă a produselor periculoase şi/sau neconforme. De asemenea proiectul legii stabileşte cerinţe în ceea ce priveşte controlul produselor care intră pe teritoriul vamal al Republicii Moldova. Astfel organul vamal va asigura verificările adecvate prin controlul documentar şi după caz, identificarea produselor înaintea punerii în liberă circulaţie a acestora. În cazul unui risc grav, presupus sau real, sau în lipsa documentaţiei care trebuie să însoţească produsul conform legii, organul vamal suspendă pentru o perioadă de 3 zile lucrătoare punerea în liberă circulaţie a acestuia cu informarea obligatorie a autorităţii de supraveghere a pieţei responsabilă de controlul în domeniul respectiv. La rîndul său autoritate de supraveghere a pieţei este obligată în termenul respectiv sa informeze organul vamal referitor la decizia sa privind admiterea sau neadmiterea produselor respective pe piaţă. Dacă autoritatea de supraveghere nu şi-a exprimat poziţia referitor la produsele respective organul vamal pune produsele în libera circulaţie cu respectarea tuturor procedurilor adiţionale vamale. Proiectul și Nota informativă


 

via | contabilsef.md

 

1274 vizualizări

Data publicării:

11 August /2015 10:15

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

hotărîrii Guvernului | Proiectul HG | supravegherea pieţe

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon