30
11 2015
1342

Proiectul Strategiei Naționale de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor pentru perioada 2016-2020

Prezenta Strategie de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor este elaborată cu scopul atragerii investițiilor în economia națională și de majorare a exportului, care va asigura dezvoltarea sustenabilă a Republicii Moldova. Acest model de dezvoltare orientat spre export ar permite valorificarea atât a avantajelor naturale ale țării, cât și a noilor oportunități de natură comercială oferite de acordurile comerciale bilaterale și multilaterale semnate de Republica Moldova. Investițiile, în special investițiile străine directe (ISD) sunt considerate drept instrument-cheie în reducerea decalajului tehnologic care subminează competitivitatea exporturilor. Prin urmare, obiectivul de creștere și diversificare a exporturilor trebuie să coreleze cu cel de ameliorare a activității investiționale. Potrivit Strategiei Naţionale de Dezvoltare „Moldova 2020”, modelul de creștere economică durabilă pe care trebuie să-l abordăm, este cel bazat pe atragerea investițiilor, dezvoltarea industriilor de export, promovarea unei societăți bazate pe cunoaștere, inclusiv consolidarea activităților de cercetare și dezvoltare, inovare și transfer tehnologic, toate fiind orientate spre eficiență și competitivitate. SND „Moldova 2020” recunoaște rolul investițiilor străine, subliniind că resursele investitorilor locali sunt limitate și investițiile străine pot fi un factor major cu impact pozitiv asupra dezvoltării țării. Strategia Națională de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor pentru perioada 2016-2020 urmărește aceeași viziune strategică.

Data limită pentru comentarii: 07.12.2015

Fişiere Strategia de atragere Nota Informativa Promovarea Persoane responsabile Diana Crăciun Tel.: (+373 22) 250 641 e-mail: diana.craciun@mec.gov.md

via | particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.