Tichete de masă

Tichete de masă. Contradicţii legislative

În Monitorul Oficial nr. 364-370 din 20 octombrie 2017 fost publicată Legea nr. 166 din 21 septembrie 2017 cu privire la tichetele de masă (în continuare – Legea nr. 166). Aceasta reglementează procedura de emitere, acordare, acceptare şi rambursare a valorii tichetelor de masă, statutul operatorilor, precum şi raporturile dintre operatori, angajatori şi unitățile comerciale/de alimentație publică. Luând în considerare faptul că în textul Legii nr.166 nu este specificată o data expresă de intrare în vigoare, rezultă că acesta a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial – 20 octombrie 2017. În continuare vom încerca să examinăm toate aspectele implementării de facto a acestei Legi, deoarece publicarea ei în MO al RM nu a înlăturat neclarităţile ce ţin de acordarea tichetelor de masă salariaţilor. Astfel, pentru iniţierea procedurii de implementare a acestei Legi, ar trebui să fie parcursi unii paşi pentru înlăturarea problemelor ce pot apărea în procesul de aplicare practică a prevederilor Legii. Pasul 1. Activitatea operatorului - licentiată sau nu? Eliminarea prevederilor contradictorii Agentul economic care doreşte să desfăşoare activitate de operare cu tichetele de masă (în continuare - operator economic), inclusiv de emitere și de rambursare a valorii acestora, trebuie să fie înregistrat în una din următoarele forme organizatorico-juridice : a) Societate pe acţiuni b) Societate cu răspundere limitată. Conform prevederilor Legii nr.166, operatorul economic trebuie să obţină licenţă în condiţiile Legii nr. 451/2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător. Alte cerinţe sunt: - deţinerea un capital social de cel puţin 10 mil. lei; - nu este fondator, acţionar (asociat), administrator al operatorului o persoană care are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni economice, infracţiuni împotriva patrimoniului, infracţiuni contra bunei desfăşurări a activităţii în sfera publică, precum şi pentru infracţiuni de corupţie în sectorul privat săvîrşite cu intenţie. Legea nr. 166 prevede că, pentru obţinerea licenţei, operatorul economic prezintă, pe lângă actele prevăzute de Legea nr. 451/2001, alte documente, cum ar fi specimenul tichetului de masă, cel de proprietate sau contract de locaţiune a imobilului unde se va desfăşura activitatea licenţiată; acte bancare; confirmarea că la momentul solicitării licenţei nu este în proces de insolvabilitate, de lichidare sau de reorganizare etc. Aici, însă, apare primul aspect care necesită concretizare: totuşi, activitatea operatorilor economici trebuie sau nu licentiată? Punînd această întrebare, reeşim din faptul publicării în Monitorul Oficial nr. 371-382 din 27 octombrie 2017 a Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 185 din 21 septembrie 2017, prin care a fost abrogată Legea nr. 451/2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător. Astfel, începînd cu 27 octombrie 2017, reglementarea juridică a licenţierii activităţii de întreprinzător în Republica Moldova se reglementată doar prin Legea nr. 160 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, iar genurile de activitate supuse licențierii sunt stabilite exhaustiv în anexa nr. 1 la Legea nr. 160/2011. În această anexă activitatea de operare cu tichetele de masă, inclusiv de emitere și de rambursare a valorii acestora, nu este inclusă, iar introducerea reglementării prin licenţiere pentru alte genuri de activitate este admisă doar prin modificarea şi completarea Nomenclatorului actelor permisive care fac parte din categoria licențelor, expus în aceeaşi anexa nr. 1 la Legea nr. 160. Astfel, cu toate că Legea nr. 166 stabileşte că activitatea operatorilor economici de operare cu tichetele de masă trebuie să fie una licenţiată, luând în considerare prevederile Legii nr.160, urmare a modificărilor operate din 27 octombrie curent, aceasta activitate nu este una licenţiată deoarece nu se regăseşte în Nomenclatorului actelor permisive care fac parte din categoria licențelor. Deci, legiuitorul urmează să înlăture această contadicţie din legislaţia în vigoare.
author icon

Victoria Belous

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Parlamentul Republicii Moldova

2672 vizualizări

Data publicării:

01 Decembrie /2017 11:37

Catalogul tematic

Noutăți | Licenţă

Etichete:

tichet de masa | operatori economici | licentiere

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon