02
09 2015
1207

Auditul BNM: cîți bani se cheltuiesc pentru delegare în scopuri de serviciu a personalului BNM

Conducerea Băncii Naționale a Moldovei cheltuiește ineficient mijloacele financiare alocate pentru delegare în scopuri de serviciu, procurînd bilete de avion la tarifele „clasa business”, deși au fost rezervate și procurate bilete „clasa econom”. Aceasta este concluzia Curții de Conturi după auditul cheltuielilor Băncii Naționale pe anii 2013-2014, informează Noi.md. În materialele CC se menționează că verificările auditului privind utilizarea mijloacelor pentru delegări de serviciu fără motive întemeiate au constatat procurarea biletelor de avion la tarifele „clasa business”, nu la prețul „clasa econom”, ceea ce a dus la utilizarea ineficientă a 393,5 mii de lei. După cum se menționează, BNM, deși deținea din timp invitații de participare la unele ședințe anuale internaționale, la care urma să fie prezentă în calitate de guvernator FMI din partea Republicii Moldova, în perioada auditată, a procurat bilete de avion la tarifele „clasa business”, pentru care a cheltuit 393,5 mii de lei, deși, ținînd cont de timpul disponibil pînă la desfășurarea evenimentului, puteau fi rezervate și procurate bilete „clasa econom”, aceste deplasări neținînd de cazuri excepționale și de urgență. Totodată, costurile biletelor de avion la tarifele „clasa business”, pentru participare la evenimentele din anul 2014, sînt mai mici cu 46,6 mii de lei față de cele achitate în anul 2013, fapt ce se datorează aplicării diferitor proceduri de achiziție, în anul 2013 fiind aplicată procedura fără concurs „dintr-o singură sursă”, care a afectat transparența achiziției, iar în anul 2014 – prin licitație publică. În ansamblu, pentru delegarea personalului BNM în scopuri de serviciu în perioada 2013-2014 au fost utilizați 2,6 milioane de lei sau cîte 1,3 milioane de lei anual. Auditul relevă că din totalul cheltuielilor de 2,6 mil. lei, circa 65,4%, sau 1,7 mil lei, revin membrilor Consiliului de administrație al BNM și 34,6% sau 0,9 mil lei altui personal. Cele mai semnificative cheltuieli, de 1,23 mil lei, revin doar la 2 membri ai Consiliului de administrație al BNM, ce constituie 47,3% din cheltuielile suportate de BNM, iar pentru delegarea altor 3 membri ai Consiliului s-au utilizat 0,47 mil lei. CC menționează că executarea cheltuielilor BNM pentru deplasările de serviciu denotă că există rezerve pentru utilizarea eficientă a mijloacelor financiare alocate.

via | www.noi.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.